Nationale Bruggenbank: ‘Bruggenmarktplaats’ van en voor overheden

De Keizersveerbrug,die de A27 over de Bergsche Maas leidt. De overspanningen hebben een vorig leven geleid als overspanning van de Moerdijkbrug. Foto: Rijkswaterstaat.

Tijdens de Bruggendag op 11 maart j.l. is de Nationale Bruggenbank gelanceerd. Het beheer van de Bruggenbank, een soort ‘Marktplaats’ voor hergebruik van bruggen, ligt bij de Bruggenstichting. Op het onafhankelijk platform van en voor overheden komen vraag en aanbod van gebruikte bruggen samen.

Assetmanagers weten vanzelfsprekend welke bruggen beschikbaar komen, en kennen alle specificaties en onderhoudsgegevens. Andere beheerders weten welk type brug zij zelf nodig hebben op een specifieke locatie. De Nationale Bruggenbank brengt die kennis samen. Het initiatief hiertoe kwam uit AmRoR, een samenwerkingsverban tussen Rijkswaterstaat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam.

Circulariteit
Hergebruik van bruggen is niet eenvoudig. Wanneer het echter lukt, levert het een aanzienlijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat: in 2030 klimaatneutraal zijn en het primaire grondstoffenverbruik halveren. Bruggen die op de nominatie staan voor vervanging, zijn lang niet altijd aan het einde van hun levensduur. Als ze vervangen worden vanwege een functiewijziging zijn vaak prima geschikt voor hergebruik op een andere locatie. Dat is nog klimaatvriendelijker dan recycling van onderdelen.

Beheer
Het beheer van de Nationale Bruggenbank is belegd bij de Bruggenstichting, die al langer een uitgebreide database heeft met informatie over alle Nederlandse bruggen. Op die manier in onafhankelijkheid gewaarborgd. Aan overheden de taak om ervoor te zorgen dat tijdig inzicht bestaat welke bruggen wanneer beschikbaar komen voor hergebruik. Op die manier heeft elke partij die een brug nodig heeft voldoende tijd om te onderzoeken of een beschikbare brug geschikt is.

Handreiking
Op initiatief van AmRoR is een Handreiking Hergebruik Bruggen opgesteld, die potentiële hergebruikers gidst in de complexe materie van hergebruik van een brug. Aan bod komen bijvoorbeeld juridische aspecten als eigendom en aansprakelijkheid, opslag en transport van een uitgenomen brug, en landschappelijke inpassing.

>  Meer informatie staat op de site van de Nationale Bruggenbank