Daags na de wolkbreuk in Tilburg werd onderzocht hoe de schade aan het wegdek is ontstaan (foto: Jeroen Bezem).

Een hoosbui zorgde er op 16 juni in Tilburg voor dat een fietspad en vluchtheuveltje omhoog kwamen zetten. De enorme hoeveelheid regenwater die in korte tijd door het riool werd geperst, drukte namelijk een forse luchtbel door de buizen en die zorgde ervoor dat een luchtreguleringsklep het begaf. De lucht zocht vervolgens een uitweg via de zwakste plekken in de straat.

“Voor een deel is het veroorzaakt door een vrij unieke samenloop van omstandigheden”, zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. “De hoosbui volgde namelijk precies het traject van een van de ‘blauwe aders’ in de stad, waardoor de hoeveelheid water daarin alleen maar werd opgebouwd. Als de bui dwars op de blauwe ader was overgetrokken, hadden we waarschijnlijk dit probleem niet gehad. Dan had het water zich gelijkmatiger kunnen verspreiden.”

Blauwe aders
Om wateroverlast te voorkomen en om tegelijkertijd het watersysteem te kunnen voeden, is Tilburg zo’n tien jaar geleden begonnen met de aanleg van een nieuw systeem: de blauwe aders. Deze secundaire afwateringsstructuur van grote buizen zorgt voor ondergrondse inzameling en transport van afgekoppeld hemelwater naar een aantal locaties buiten de stad, de waterparken. In deze waterparken wordt het schone hemelwater geborgen en is het beschikbaar voor gebruik door landbouw, natuur en recreatie en voeding van het grondwater.

‘Relatief weinig overlast’
Hoewel het stelsel van blauwe aders nog lang niet af is, bewezen ze op 16 juni tijdens de wolkbreuk boven Tilburg al duidelijk hun nut. In verschillende stadsdelen die enkele jaren geleden bij hoosbuien nog langdurig blank stonden, bleven de huizen nu droog. “Eigenlijk was er relatief weinig wateroverlast”, stelt de gemeentelijke woordvoerder vast. “Terwijl er toch in korte tijd meer dan 35 mm neerslag viel en de blauwe aders zijn gedimensioneerd op gemiddeld 19 mm. Er heeft uiteraard wel hier en daar water op de straten gestaan, maar dat is allemaal redelijk snel weer afgevoerd.”

Luchtreguleringsklep eruitgeblazen
Maar op de splitsing Hasseltstraat-Kwaadeindstraat ging het op 16 juni wél mis. “Op die kruising zit een grote betonnen bak in de grond, waarin van twee kanten blauwe aders samenkomen”, legt de woordvoerder uit. “Het vele water duwde zoveel lucht voor zich uit dat de druk dusdanig groot werd dat een luchtreguleringsklep er werd uitgeblazen. De betonnen bak is afgedekt met een zwaar deksel en de lucht is waarschijnlijk tussen de bak en het deksel door naar buiten gegaan. Daar stuitte die lucht op een dikke asfaltlaag, waardoor ze zich naar de zijkant een weg moest zoeken. Het zand en de stenen aan de zijkant van de straat, waar een fietspad en een vluchtheuvel liggen, werden omhoog geblazen. Zóveel kracht zat erachter!” De woordvoerder voegt eraan toe dat uit een inspectie op 17 juni is gebleken dat het rioolstelsel zelf niet beschadigd is. Er is meteen een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen voor het luchtdrukprobleem.