Groot onderhoud aan de A73-tunnels: aanbesteding gestart

Croonwolter&dros en Ballast Nedam - foto ingang van de Roertunnel in de A73
Foto Rijkswaterstaat | © Tineke Dijkstra

De aanbesteding door Rijkswaterstaat van het groot onderhoud aan de A73-tunnels (Roertunnel en Tunnel Swalmen) is gestart. Dit project is opgenomen in het plan ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Rijkswaterstaat vraagt in het reguliere onderhoud van deze tunnels en het uitvoeren van een vervangings- en renovatieopdracht uit volgens het tweefasenproces.

De opdracht wordt gegund in januari 2022, zo is de verwachting. De onderhoudswerkzaamheden zelf staan geagendeerd voor de zomer van 2023, waarna de tunnels weer voor jaren voldoen aan de eisen op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

Tweefasenproces
Het groot onderhoud aan de A73-tunnels en is een van de landelijke projecten waarbij wordt gewerkt volgens het tweefasenproces. Met deze nieuwe aanpak beoogt Rijkswaterstaat een evenwichtiger risicoverdeling, lagere drempel voor marktpartijen om aan de tender deel te nemen en een betere beheersing van het project. Dit tweefasenproces helpt om voor dit project gezamenlijk tot een definitief ontwerp van de vervangings- en renovatieopdracht te komen.

MDCM-contract
Het gaat hier om een MDCM contract: Maintain, Design, Construct, Maintain. De opdrachtnemer start met het onderhoud aan de tunnels. Het inzicht dat hierbij wordt verkregen over de objecten, is bouwsteen voor Design, de ontwerpfase van de renovatie. Het onderhoud loopt door tijdens het ontwerp en de uitvoering van de vervangings- en renovatiewerkzaamheden. Na afronding van het ‘construct’-deel houdt de opdrachtnemer de tunnels nog enkele jaren in onderhoud.

A73-tunnels
De A73 vormt een belangrijke noord-zuidroute door Limburg. De weg en loopt van knooppunt Ewijk bij Nijmegen naar knooppunt Het Vonderen bij Maasbracht. Het traject kent twee tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Dagelijks rijden er ruim 45.000 voertuigen gebruik door de tunnels. Naast groot onderhoud worden 10 van de ruim 50 tunneltechnische installaties vervangen.