Blankenburgverbinding gebruikt droogdok Damen Verolme

Damen Verolme

De tunnelelementen van de Blankenburgverbinding zullen worden  gebouwd in het droogdok van Damen Verolme Rotterdam. Tot deze aanpassing is besloten om de impact van de coronacrisis op de bouw te reduceren. COVID-19 beïnvloedt ook de werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg A24 tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Bouwconsortium BAAK heeft daarom met Rijkswaterstaat mogelijkheden verkend om vertraging door COVID-19 te voorkomen.

De oplossing is gevonden in het verplaatsen van de bouw van de twee tunnelelementen naar het droogdok van Damen Verolme Rotterdam. Het droogdok ligt op een steenworp afstand van de bouwplaats, waardoor de transportafstand over het water straks beperkt is. In de originele planning zouden de tunnelelementen boven op de toeritten van de Maasdeltatunnel worden gebouwd. Doordat ook Damen Verolme vanwege corona ver verschoven werk kampte, is een deel van het droogdok in de komende periode beschikbaar. Daardoor kunnen nu de twee tunnelelementen van de Maasdeltatunnel op deze locatie worden gebouwd. Dat versoepelt de werkorganisatie, waardoor de impact van COVID-19 wordt beperkt.

De realisatie van het werk, en de tunnelelementen als onderdeel daarvan, blijft gelijk aan het oorspronkelijk plan. Ook het afzinken van de twee tunnelelementen blijft hetzelfde; de tunnelelementen worden in een periode van 2 weekenden afgezonken. Deze maatregel geeft geen extra hinder voor de omwonenden en de scheepvaart.

Meer infranieuws lezen?