Pilot E-Power Pipe wint NSTT No Dig Award

Nieuwe tunnelboormethode voor lange horizontale boring beloond met No Dig Award

E-Power Pipe
TenneT vervangt de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best, 2022

De NSTT No-Dig Award is toegekend aan de Tennet-pilot E-Power Pipe, een nieuwe, innovatieve boormethode die in pilotverband succesvol is uitgevoerd. Deze nieuwe boormethode, die werd ontwikkeld door het Duitse Herrenknecht, maakt het voor het eerst mogelijk om horizontaal te boren op zeer geringe diepte voor (elektriciteits)kabels over lange afstanden.

Landelijk netbeheerder TenneT en het NRG-consortium, met aannemerscombinatie Denys en Kouwenberg, testten vorig jaar de de Electric Power Pipe (EPP)-methode in een kabelproject in de praktijk uit. Wereldwijd werd voor het eerst een dergelijke horizontale boring uitgevoerd op circa 2,5 meter onder maaiveld, over een afstand van 2 kilometer. Deze pilot is een opmaat naar de beoogde 5 kilometer.

E-Power Pipe - het intrekken van hoogspanningskabels
Hetintrekken van hoogspanningskabels over een lengte van 2 kilometer

3000 kilometer to go

TenneT moet de komende tien jaar minstens 3.000 kilometer (ondergrondse) kabel aanleggen. De E- Power Pipe-methode biedt een extra oplossing voor het snel ondergronds brengen van bestaande en nieuwe verbindingen. “We hebben in de praktijk laten zien dat het mogelijk is een afstand van zo’n 2 kilometer in één keer te boren. Een voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de korte reparatietijd bij een storing”, zegt Peter Dennig, bouwleider bij TenneT. “Daarom zijn wij écht trots dat de No Dig Award is toegekend aan deze boring. Het lef dat alle partijen toonden, is beloond met deze award die toegekend is door de vakjury én de Publieksprijs.”

Verder ontwikkelen boortechnieken

Tot nu toe vindt kabelaanleg plaats met een boring op een diepte van 5 tot wel 25 meter. Door de ondiepe ligging bij deze nieuwe boormethode is de kabel veel makkelijker te benaderen. Reparaties zijn daardoor veel sneller te verrichten, binnen 2 weken. Dat vergroot de leveringszekerheid van elektriciteit aanzienlijk en verlaagt de reparatiekosten. Tenslotte zorgt deze nieuwe methode voor minder overlast voor de omgeving. Dat is belangrijk, gezien het vele werk aan het elektriciteitsnet dat de komende jaren op het programma staat.

“Partijen die voor een grote infra-opgave staan kunnen en moeten boortechnieken (door)ontwikkelen om de omgeving zo min mogelijk tot last te zijn. De ervaringen delen met andere infrabedrijven kan van grote waarde zijn om bijvoorbeeld deze EPP-boring verder te  ontwikkelen. Dat is van belang voor de snelheid van het aanleggen en van belang voor het reduceren van maatschappelijke kosten”, menen Bas Swinkels, innovatiemanager en Michel Fiddelers, projectleider bij de netbeheerder. Alle partijen hebben laten zien dat lef loont. Zij willen die ervaring delen met andere partijen, om nieuwe technologie aan het palet van huidige boortechnieken toe te voegen.