Digitale marktplaats stimuleert hergebruik en CO2-reductie

Foto: VNG

In de regio Gooi- en Vechtstreek wordt op 15 oktober een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Die kan overheden laagdrempelig inzicht geven in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en daarmee hergebruik en CO2-reductie stimuleren.

De marktplaats is ontwikkeld door een samenwerking van 7 gemeenten binnen de regio Gooi- en Vechtstreek en is mede gefinancierd door het VNG-project ‘CO2-reductie door gemeenten’. Na 15 oktober gaat de pilotfase in door concrete projecten aan de marktplaats te verbinden en deze een strategische plek in het proces te laten innemen. Tegelijkertijd wordt verkend of ook andere gemeenten deel kunnen nemen.