Combinatie advies- en ingenieursbureaus sluit raamcontract met Rijkswaterstaat

advies- en ingenieursbureaus - foto meting bij stuw

De komende vier jaar geven de advies- en ingenieursbureaus Boorsma, A-Quin, Delta PI, DGMR en RPS gezamenlijk invulling aan de Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten (SROK ID).

Rijkswaterstaat koopt jaarlijks honderden verschillende diensten in bij advies- en ingenieursbureaus. De aanbesteding daarvan verloopt via een speciale raamovereenkomst: de samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten (SROK ID). Met het toetreden van de genoemde combinatie tot de nieuwe raamovereenkomst wordt de MKB-sector nadrukkelijk betrokken binnen de aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Dat was bij de vorige overeenkomst, SO3, ook beoogd, maar bleek uiteindelijk niet altijd te realiseren.

Specialismen
Binnen de combinatie verzorgt RPS specialistische diensten op het gebied van landmeten, ecologie, geotechniek en waterbouw. Ingenieursbureau Boorsma neemt het constructieve deel voor haar rekening. A-Quin regelt het elektrotechnische en werktuigbouwkundige inspectiewerk. Delta Pi is er voor de ondersteuning op het gebied van prestatiecontracten en assetmanagement. DGMR houdt zich bezig met het geluid-, trillings- en luchtkwaliteitsonderzoek.
“Wij hebben gekozen voor een combinatie van advies- en ingenieursbureaus die elkaar aanvult en weinig overlap heeft. Hierdoor zijn wij van mening dat we zo goed als alle uitvragen kunnen beantwoorden. Daarin kunnen we elkaar versterken en van elkaar leren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en veiligheid”, aldus Reinoud van Oosten, operationeel directeur Planning, Omgeving en Infrastructuur binnen RPS, die de penvoering namens de combinatie verzorgt.

Directeur Jan Wessels van Boorsma vult aan. “Dankzij de inspanningen die Rijkswaterstaat heeft genomen om zich voor te bereiden op de aanbesteding en daarbij de markt te betrekken hebben wij een goed beeld gekregen van hun wensen en behoeften. Hierdoor waren we dus ook in staat samen deze aanbesteding aan te vliegen. De formule die Rijkswaterstaat graag zou willen zien, heeft kortom gewerkt.”