Aanbesteding van onderhoudscontracten uiterwaarden Rijn en Maas gestart

Aanbesteding van onderhoudscontracten - foto uiterwaarden IJssellandschap
Uiterwaarden in het IJssellandschap | Foto Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding van onderhoudscontracten in de markt gezet voor het onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas. Op 31 augustus 2021 vond een startbijeenkomst plaats voor deze tender. Eerder was er in maart al een voorbereidend Match-evenement, op basis waarvan marktpartijen elkaar konden opzoeken om in samenwerking met elkaar aan de inschrijving deel te nemen.

Onderhoud van de uiterwaarden is een actueel en uitdagend domein, zoals de recente wateroverlast in Nederland en andere Europese landen onderstreept. De belangen op het gebied van waterveiligheid en natuurbeheer voor goede biodiversiteit moeten samengebracht worden en in samenhang met elkaar het richting geven aan het onderhoudsbeleid. Vier miljoen mensen in Nederland zijn afhankelijk van uiterwaardenonderhoud om veilig te kunnen wonen.

Contractvorm

Rijkswaterstaat heeft een aantal vernieuwingen doorgevoerd in de af te sluiten contracten. Deze zijn in lijn met het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De looptijd van de contracten is vooralsnog vier jaar. Dat kan, wanneer de samenwerking beiderzijds bevalt, verlengd worden naar tien jaar.

Voor het eerst wordt in deze aanbesteding het principe van een tweefasenproces toegepast op een doorlopend contract. De eerste fase geldt het ontwerp. Na het sluiten van de ontwerpovereenkomst wordt de prijs van het contract pas vastgesteld. Daarop volgt fase 2: die van de aannemingsovereenkomst. Tweefasencontracten zijn een relatief nieuw alternatief voor geïntegreerde contracten. Doel van deze contractvorm is kosten en risico’s realistischer in overeenkomsten te vatten. Rijkswaterstaat geeft aan dat gelijkwaardigheid tussen aanbesteder en gegadigden haar uitgangspunt is in deze aanbesteding van onderhoudscontracten.

Tijdpad

Belangstellende partijen kunnen zich daarna tot 1 oktober 2021 aanmelden. De beslissing over de gunning valt naar verwachting in februari volgend jaar.