Deltares: Ruimte voor rivieren kosteneffectief om overstromingsrisico’s te beheersen

Deltares: Ruimte voor rivieren kosteneffectief om overstromingsrisico’s te beheersen
Volgens het rijk zouden de dijken aan de Waal sterk genoeg moeten zijn om een 18.000 kuub water per seconde te kunnen afvoeren. (foto: Esther Rasenberg).

Met de dramatische overstromingen in onder meer Duitsland, België, Turkije en Nederland nog vers in het geheugen overstromingen, heeft Deltares een rapport gepubliceerd over beheersstrategieën. De publicatie zag het licht tijdens de Wereld Water Week, en beschrijft hoe Nature-Based Solutions kunnen helpen de impact van overstromingen in Europa te reduceren: ruimte voor rivieren.

Het rapport concludeert dat alleen de gebruikelijke technische preventiemaatregelen niet de meest doelmatige beschermingsstrategie is. Rekening houden met de natuurlijke kenmerken en dynamiek van de rivier vergroot de bestendigheid van gebieden tegen overstromingen duurzamer.

Kosteneffectief

Volgens het IPCC-rapport ‘Climate Change 2021’ zullen overstromingen op het Europese continent in hevigheid en aantal toenemen wanneer de temperatuur op aarde met 1,5°C of meer stijgt. Economisch aantrekkelijker dan de traditionele maatregelen zijn in veel situaties grootschalige uiterwaarden en rivierherstel. Dat is de slotsom van een analyse die ook de economische en andere kosten mee weegt van de verwoestingen die het gevolg zijn van omvangrijke watersnoden. In België en Duitsland hebben de recente overstromingen steden en dorpen verwoest en alleen al dit jaar meer dan 200 mensen gedood. Bij de afweging van strategieën zouden ook alle voordelen voor de landschaps– en waterkwaliteit, recreatie, het vasthouden van nutriënten van de optie ‘ruimte voor de rivier’ betrokken moeten worden, zo stelt Deltares.

Uiterwaarden kunnen rivieroverstromingen voorkomen. De natuurlijke uiterwaarden van veel Europese rivieren zijn in de afgelopen eeuwen echter verdwenen of verkleind. Zo hebben de rivieren Rijn en Maas, die tijdens de overstromingen buiten hun oevers traden, geen natuurlijke uiterwaarden meer. Grote rivieren hebben vaak weinig ruimte bij stijgend waterpeil.

Pleidooi voor natuurlijke oplossingen

Overheden negeren in hun reacties op grote overstromingen vaak de meest duurzame  oplossing: ruimte maken voor rivieren. Deltares wijst erop dat de EU Recovery and Resilience Facility voor economisch herstel na de coroapandemie voorschrijft dat 37% van het fonds de groene transitie moet ondersteunen, inclusief klimaatadaptatie, en biodiversiteit en ecosystemen. “Een goede gelegenheid om op de natuur gebaseerde oplossingen mee te nemen als een kosteneffectieve methode om aanpassing aan de klimaatverandering te doen”, aldus het onderzoeksbureau.

Overigens heeft de Tweede Kamer in Nederland zich deze zomer wel duidelijk uitgesproken over de wenselijkheid om water sturend te maken bij de ruimtelijke inrichting.

> Het rapport ‘Economic rationale of NBS in freshwater ecosystems’ is te downloaden van de Deltares-site

Lees hier meer infra nieuws.