Van Gelder ploegt in Ter Aar nieuwe waterleiding in voor Oasen

Sneller, duurzamer, goedkoper en veiliger

Van Gelder
Het aanbrengen van een nieuwe waterleiding met de innovatieve ploegmethode

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken zet een innovatieve ploegmethode in bij het aanbrengen van een nieuwe drinkwaterleiding in Ter Aar. Het bedrijf verricht dat werk in opdracht van drinkwaterbedrijf Oasen.

De werkzaamheden aan de zuidkant van de gemeente trekken de nodige  belangstellenden. Die zagen hoe Van Gelder 1.600 meter gecementeerde stalen drinkwaterleiding inploegde in plaats van ingroef.

Voordelen ploegmethode

Het ploegen heeft een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele ingraafmethode. Zo is deze methode sneller, goedkoper, veiliger en duurzamer. Het project kan met minder mankracht, materieel, brandstof en daardoor ook minder CO₂- en stikstofuitstoot worden gerealiseerd. Bovendien blijven de grondlagen tijdens het ploegen op dezelfde plek, waardoor de vruchtbare bodemstructuur intact blijft. Daarmee wordt de overlast voor landeigenaren en eventuele omwonenden tot een minimum beperkt. Omdat er minder mensen betrokken zijn bij de werkzaamheden, kan het werk ook nog eens veiliger worden uitgevoerd.

Werkwijze

Op een diepte van 1,50 tot 3,40 meter wordt binnen een smalle werkstrook van maximaal twintig meter breed, een ploeg door de grond getrokken. Daarachter wordt de leiding de grond ingeleid. De sleuf, die hooguit vijftien centimeter breed is, valt hierna uit zichzelf weer dicht. Er komen geen grondwerkers meer aan te pas. Dat maakt de ploegmethode efficiënt en veilig. Het werk gebeurt praktisch volledig machinaal.
Dankzij de snellere werkmethode is er weinig overlast voor de omgeving. De logistieke en voorbereidende werkzaamheden op het maaiveld kosten de meeste tijd. Het feitelijk inploegen van een leidingdeel van tweehonderd meter gebeurt binnen twee uur. Naar verwachting kost het Van Gelder maximaal twee weken om de in totaal 1.600 meter lange waterleiding aan te leggen.

Over Van Gelder

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van kabels, leidingen en distributienetwerken. Het bedrijf is onderdeel van Van Gelder Groep.

Over Oasen

Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Het verzorgingsgebied in het oosten van Zuid-Holland telt 750.000 inwoners en 7.500 bedrijven.