Strukton en Verdygo werken samen voor waterzuivering in Oman

Het memorandum werd ondertekend tijdens een evenement om Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkeling, samen met een delegatie te verwelkomen in Oman (foto: Strukton).

Strukton en Verdygo tekenden op 21 februari 2018 een memorandum van overeenstemming met de haven van Sohar in Oman. Samen starten de partijen de ontwikkeling van een innovatieve waterzuiveringsinstallatie in de haven. Strukton heeft het exclusieve recht om de Verdygo-technologie in het Midden-Oosten te verkopen en te bouwen.

De zuiveringsinstallatie gebruikt de Verdygo-modulaire technologie voor een efficiënte en milieuvriendelijke afvalwaterzuivering. Het modulaire concept maakt een snelle opschaling van de operationele capaciteit van de zuivering mogelijk. Daarnaast levert de installatie duurzame opties voor hergebruik van afvalwater voor de industrie of kassen, waardoor de water- en energievraag in de haven aanzienlijk wordt verminderd. Sohar is een diepzeehaven in het Sultanaat van Oman, een van de snelstgroeiende havens ter wereld. Rock International Oman is betrokken bij de ondertekening als de lokale partner voor Strukton International in het land.

Evenement
Het memorandum werd ondertekend tijdens een evenement om Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkeling, samen met een delegatie te verwelkomen in Oman.

Verdygo installatie
Waterschapsbedrijf Limburg nam 20 december 2016 op de rioolwaterzuivering in Simpelveld en Roermond de eerste Verdygo installatie in Nederland in gebruik. Het gaat om een innovatieve, modulaire en duurzame rioolwaterzuivering die het rioolwater op maat zuivert tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De installatie is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar. WBL zet met deze zelfontwikkelde installatie in op flexibilisering van de rioolwaterzuivering.

Lees hier het persbericht