Slim waterbeheer: Hoe nutsbedrijven de efficiëntie en betrouwbaarheid van processen kunnen verhogen met slimme wateroplossingen

De watersector staat aan de vooravond van een belangrijke verandering die wordt ingegeven door een dringende noodzaak om complexe uitdagingen zoals waterschaarste, een verouderde of onder spanning staande infrastructuur en de impact van extreme weersomstandigheden aan te pakken. Te midden van een steeds verder toenemende druk om met minder middelen meer te doen, wordt wereldwijd van nutsbedrijven verwacht dat zij tot 2024 een bedrag van $ 14 miljard in slimme watertechnologieën investeren. Tegelijkertijd blijven waterbeheerders kansen aangrijpen om het energieverbruik te verminderen en onnodig waterverlies te beperken en geavanceerd asset management te optimaliseren.

Het wereldwijd opererende watertechnologiebedrijf Xylem (NYSE: XYL) heeft in het kader van haar inspanningen om de migratie van de watersector richting een slimme infrastructuur te versnellen, een whitepaper gepubliceerd. De whitepaper heeft als doel het begeleiden en voorlichten van waterbeheerders die de overgang naar slimmere watertechnologieën gestalte geven. Met de titel ‘The Smarter Water Manager – Slimme wateroplossingen voor een dynamische watertoekomst’, schetst de white paper de huidige toestand van de Smart Water sector in Europa en de toekomst van slimme watertechnologieën en -toepassingen. Deze publicatie geeft tevens informatie over Xylem’s platform met totaaloplossingen voor slim waterbeheer. ’Case stories uit het Westland, Londen, Milaan en Singapore illustreren de manier waarop slimme wateroplossingen – zelfs een stapsgewijze toepassing van deze oplossingen – de productiviteit van processen ingrijpend kunnen verbeteren en hulp kunnen bieden aan nutsbedrijven om watervoorzieningen betaalbaarder te maken.

Patrick Decker, President en CEO van Xylem, legt uit: “De uitdagingen die waterbeheerders het hoofd moeten bieden, zijn aanzienlijk en nemen verder toe. Enkele voorbeelden hiervan zijn het verhogen van de tarieven voor niet-geregistreerd waterverbruik en energiekosten, het steeds groter wordende probleem van de betaalbaarheid van onderhoud en de uitbreiding van de waterinfrastructuur en de verspreiding van verontreinigende stoffen daarin. Slimme wateroplossingen die gebruik maken van slimmere apparatuur en data-analyses bieden de mogelijkheid om deze uitdagingen aan te pakken en kunnen een fundamentele verandering teweegbrengen in de rendabiliteit van waterbeheer.

Wij kijken uit naar de samenwerking met nutsbedrijven en het gezamenlijk optimaliseren van waterbeheer. Als we deze gegevensgestuurde oplossingen op macroniveau beschikbaar kunnen maken, kunnen water- en afvalwaterbeheerders beter tegemoetkomen aan de behoeften van hun groeiende klantenkring.”

Slimme oplossingen brengen veel voordelen met zich mee, waaronder:

  • Veiligheid: verhoogde veiligheid en controle gedurende water- en afvalwaterprocessen.
  • Operationele kosten: de kosten voor energie en onderhoud nemen binnen het distributienetwerk af.
  • Dynamiek: storingen en uitvaltijd in cruciale apparatuur opsporen, voorspellen en voorkomen.
  • Flexibiliteit: meer flexibiliteit om verschillende situaties (zoals volumes en parameters) met behulp van de huidige infrastructuur aan te pakken.

Eerder dit jaar werd Xylem bij de Global Water Awards onderscheiden als ‘Water Technology Company of the Year’. Het bedrijf werd uitgekozen vanwege haar “ongeëvenaarde visie om totaaloplossingen te bieden op het gebied van de digitale ontwikkelingen van de 21e eeuw.” Met de recente overnames van Pure Technologies, EmNet en Valor Water Analytics heeft Xylem haar pakket met oplossingen voor de aanpak van niet-geregistreerd waterverbruik alsmede het analyseren en beheren van het slimme water- en afvalwaternetwerk uitgebreid.

Wilt u ook meer te weten komen over de toekomst van slimme watertechnologieën en –toepassingen? Op donderdag 8 november staat Xylem op de Vakbeurs Klimaat in de Expo Houten. Er ligt een exemplaar van de whitepaper voor u klaar op stand 2.1.26.

Meer over Xylem
Xylem (XYL) is een leidende, mondiale leverancier van watertechnologie, die zich inzet voor de ontwikkeling van innovatieve technologische oplossingen voor wereldwijde wateruitdagingen. De producten en diensten van Xylem maken het mogelijk om water te transporteren, te behandelen, te analyseren en te monitoren en vinden haar toepassing bij nutsbedrijven, de dienstverlening, woningbouw, commerciële gebouwen en op industrieel terrein. Xylem biedt een toonaangevend portfolio van slimme meters, netwerktechnologieën en geavanceerde analyses voor water-, gas- en elektriciteitsbedrijven. De meer dan 16.500 werknemers beschikken over een brede expertise, met een sterke focus op het identificeren van duurzame oplossingen. Het hoofdkantoor van Xylem is gevestigd in Rye Brook, New York, V.S. met een omzet van $ 4,7 miljard in 2017. Via een aantal marktleidende merken is de organisatie actief in meer dan 150 landen.

De naam Xylem is afgeleid van het oude Grieks voor het weefsel dat water transporteert in planten. Deze naam benadrukt de doelmatige structuur van onze op water gerichte bedrijven door deze te koppelen aan het allerbeste watertransport – dat van de natuur zelf. Bezoek ons voor meer informatie op www.xylem.com.