Renovatie bruggen en sluizen in Flevoland van start

Dertien beweegbare bruggen en elf sluizen in de provincie Flevoland krijgen de komende jaren een flinke opknapbeurt. Woensdag 13 juni 2018 heeft de provincie Flevoland hiervoor de opdracht gegeven aan de aannemerscombinatie, die dit project de komende vijf jaar gaat uitvoeren. Een omvangrijk en complex renovatieproject dat er voor moet zorgen dat de bruggen en sluizen weer jaren mee kunnen en Flevoland zowel via het water als de weg goed bereikbaar blijft.

Vijfenzeventig jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering niet langer kan wachten. De aannemerscombinatie Croonwolter&dros en Hollandia Services gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Sinds 1986 vallen de bruggen en sluizen, gebundeld op zestien locaties in twee polders, onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Flevoland. En sinds 2014 worden deze bruggen en sluizen ‘op afstand’ vanuit het provinciehuis bediend. Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor de nodige storingen en stremmingen. Bart Jansen: “Willen we Flevoland bereikbaar en veilig houden, dan moet er nu groot onderhoud plaatsvinden. We moderniseren en vervangen de bediening- en besturingssystemen, standaardiseren de bediening op afstand, renoveren of vervangen de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en voeren civiele en waterbouwkundige werkzaamheden uit.”

Zo min mogelijk overlast
De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2023. In 2016 zijn inspecties uitgevoerd en is bepaald wat er allemaal moest gebeuren. In november 2017 is de provincie gestart met de aanbesteding van het project en uiteindelijk is de combinatie Croonwolter&dros (CWD) en Hollandia Services als winnaar uit de bus gekomen. Bij de keuze voor een aannemer heeft de provincie o.a. veel belang gehecht aan het voorkomen van overlast voor de weg- en vaarweggebruikes tijdens de renovatiewerkzaamheden.

Projectmanager René Esser, van CWD, begrijpt heel goed dat de Provincie streeft naar minimale hinder voor weg- en waterverkeer. “In ons hinderplan hebben we daarom ’10 Gouden Maatregelen’ opgenomen. Zo bouwen we niet om tussen april en oktober, omdat het dan erg druk is met recreatievaart. Ook garanderen we dat iedere locatie altijd bereikbaar is voor de scheepvaart, door slechts aan één object per polder te werken. Lokaal verkeer en hulpdiensten helpen we door de inzet van tijdelijke oeververbindingen. Dankzij een online werk-meldsysteem weten onze stakeholders en nevenaannemers altijd welk werk we op welk moment uitvoeren. We introduceren een Bouw-app met detailinformatie over renovatiewerkzaamheden voor bewoners en bedrijven.”

Klik hier voor een uitgebreid artikel over groot onderhoud van bruggen en sluizen in Flevoland in OTAR nr. 4-2018