PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en droogte

Regenwater slim afvoeren op eigen of projectterrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in het terrein tegen wateroverlast door hoosbuien, of infiltratie van regenwater om de droogte tegen te gaan. Voor de keus van een goede maatregelenmix lanceerden STOWA en Stichting RIONED op 20 januari de kosteloos te gebruiken PerceelTool.

Regenwater moet ergens naar toe. Het mooist is als de regen in de bodem zakt waar die is gevallen en dus niet in het riool loopt. Zo beperk je wateroverlast en draag je bij aan het tegengaan van droogte en overbelasting van de riolering. De PerceelTool helpt perceeleigenaren en hun adviseurs bij de keuze van een goede combinatie aan maatregelen. De maatregelen lopen uiteen van infiltratievoorzieningen, opslagtank, groenblauw dak, verwijderen van bestrating, verlagen van een deel van de tuin en afvoeren naar de riolering en openbaar gebied. Iedereen kan PerceelTool kosteloos gebruiken.

Hoe werkt PerceelTool?
Op basis van de indeling, eigenschappen en oppervlakken berekent PerceelTool de hoeveelheid regenwater die het terrein kan verwerken en hoeveel water afstroomt naar het openbaar gebied of riolering. Met PerceelTool zie je zowel wat er gebeurt bij kleine buien, langdurige neerslag als bij een hoosbui. Grafieken en animaties tonen de effecten van verschillende (combinaties van) maatregelen.
STOWA en Stichting RIONED stellen de PerceelTool software gratis beschikbaar.

Voor wie?
Iedereen die wil begrijpen hoe een terrein onder verschillende omstandigheden en bij verschillende maatregelen functioneert, kan met PerceelTool aan de slag: afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, medewerkers van gemeenten, waterschappen of adviesbureaus én geïnteresseerde particulieren.

Waar vind je PerceelTool?
>  Hier vind je de PerceelTool, met alle informatie en instructies