Ondergrondse infrastructuur verouderd

Strangest weather ever - this happened in the middle of summer. 130mm of rainfall in less than 4 hours.

Klimaatverandering en urbanisatie zorgen ervoor dat de druk op onze stedelijke infrastructuur toeneemt. Deze ontwikkelingen met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur krijgen bij Wavin veel aandacht.

Allereerst de urbanisatie. 80% van de Europese bevolking woont binnenkort in stedelijke gebieden. De verstedelijking zorgt er namelijk voor dat de ondergrondse stelsels meer worden belast en de complexiteit toeneemt. In Europa veroudert er momenteel dan ook 3 miljard kilometer rioleringsnetwerken onder onze voeten.

Tegelijkertijd zet de toenemende regenval nog meer druk op de stadsinfrastructuur. De extremer wordende weersomstandigheden veroorzaken waterproblemen maar ook hittestress. Er is bij Wavin veel aandacht voor deze ontwikkelingen, zowel op de website als tijdens Wavin Spotlight. Een project dat riolen en stormwater management in de schijnwerpers zet.

Ons rioleringsstelsel en regenwaterinfrastructuur vormen de basis van onze moderne maatschappij. En dit speelt zich grotendeels af, direct onder onze voeten. Helaas worden ze letterlijk in het donker gelaten zonder de erkenning te krijgen die ze verdienen. En laten wij eerlijk zijn, zolang er niks mis gaat, hebben we daar ook geen problemen mee. Maar dat is nu juist het gevaar.

Spotlight
Wavin wil de problemen aanpakken en bespreekbaar maken, daarom is Spotlight gecreëerd. Een project met het doel om riolen en regenwateroplossingen uit het verdomhoekje te halen en samen te werken aan toekomstbestendige steden. Om deze uitdagingen in de Spotlight te zetten, richt Wavin zich op het delen van kennis en ideeën – van betere rioolprestaties, netwerkontwerpen en regenwaterbeheer.

Uiteraard wordt bij de ontwikkeling van nieuwe producten ook rekening gehouden met de steeds groter wordende druk op de stedelijke infrastructuur. Dit sluit aan bij de onderscheidende innovatiekracht en snelheid waarmee Wavin op Europeesniveau producten ontwikkeld van hoge kwaliteit. Een voorbeeld hiervan is de Nieuwe Wavin Straatkolk, die onderscheidend is op het gebied van vormgeving, ergonomie en veiligheid.

Nieuwe Straatkolk
De nieuwe Wavin straatkolk is het resultaat van het actief betrekken van onze klanten in combinatie met de reeds aanwezige kennis binnen onze organisatie. Want natuurlijk heeft Wavin al vele decennia ervaring met het produceren van straatkolken, maar de tijden, het klimaat en daarmee de behoeften van de verschillende marktpartijen veranderen. Met de wensen van zowel de gemeenten, aannemers als ook de kolkonderhoudsbedrijven is rekening gehouden.

Dit heeft geleid tot een robuuste en sterke kolk van polypropyleen, die zeer goed bestand is tegen verkeerslasten gedurende de hele levensduur van de kolk. De geïntegreerde ribben aan de zijkant zorgen hierbij voor het afdragen van deze lasten aan de omliggende grond. In combinatie met de Wavin kolkkoppen verkeersklasse C250 is de kolk daarmee breed toepasbaar voor alle typen rioolstelsels en ook uitermate goed toe te passen bij infiltratievoorzieningen, omdat zowel zand, bladeren als ander straatvuil zorgvuldig worden afgevangen. Daarbij is de kunststof kolk ook nog duurzaam en volledig recyclebaar.

De nieuwe Straatkolk combineert de hoogste betrouwbaarheid met een eenvoudige installatie en weinig onderhoudskosten. Bovendien zorgt het 360˚ waterslot en zelfreinigend filter met opwaartse stroming zorgen voor een optimale afvoer van het straatwater, waarbij bladeren en ander vuil slim worden afgevangen.

Meer lezen over de nieuwe straatkolk of Wavin Spotlight? Ga naar https://www.wavin.com/nl-nl/de-nieuwe-straatkolk