Nieuwe bestuursleden UVW: Luzette Kroon, Jeroen Haan en Vincent Lokin

Unie van Waterschappen - luchtfoto zeeland

De Unie van Waterschappen (UWV) verwelkomt drie nieuwe bestuursleden. Dat zijn Luzette Kroon en Jeroen Haan, beide dijkgraaf, respectievelijk van Wetterskip Fryslân en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, en Vincent Lokin, dagelijks bestuurder bij waterschap De Dommel. De termijn van Rogier van der Sande als voorzitter is met 3 jaar verlengd.

De posities komen vrij doordat de bestuursleden Hein Pieper, Hetty Klavers en Toine Poppelaars hun maximale zittingsduur hebben bereikt of binnenkort bereiken. Kroon wordt bestuurslid innovatie en internationaal per 17 december en Haan bestuurslid waterveiligheid per 1 januari 2022. Onder de portefeuille van Kroon vallen onder meer Dutch Water Authorities, het programma Blue Deal, Bureau Brussel en de overkoepelende innovatiethema’s. Haan gaat zich binnen zijn nieuwe portefeuille onder meer bezig houden met waterveiligheid, wegenbeheer, het Deltaprogramma en de samenwerking met Rijkswaterstaat.

Vincent Lokin wordt bestuurslid financiën en digitalisering en tevens penningmeester per 1 april 2022. Zijn portefeuille bestaat naast financiën en digitalisering onder meer uit bedrijfsvergelijkingen, arbeidsvoorwaarden, de Omgevingswet, juridische zaken en personeelszaken.