Meindert Smallenbroek algemeen directeur UvW

Meindert Smallenbroek wordt per 1 juni de nieuwe algemeen directeur van de Unie van Waterschappen.

Meindert Smallenbroek heeft zich de afgelopen 5 jaar als directeur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beziggehouden met het energiebeleid. Voorheen werkte hij onder meer als directeur Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij het ministerie van Financiën.

Ervaring met duurzaamheidsdossiers

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we in Meindert Smallenbroek een uitstekende nieuwe directeur hebben gevonden voor de Unie. Zijn jarenlange ervaring met duurzaamheidsdossiers in Den Haag kan ons veel brengen op gebieden waar wij als waterschappen steeds meer positie innemen. Dit geldt voor vele brede maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatrobuust inrichten van Nederland en de energietransitie.”