Nieuw online Kennisnetwerk Parkeren

Nieuw online Kennisnetwerk Parkeren; foto bord P en R

Tijdens het webinar ‘Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs’ op 3 juni is het online Kennisnetwerk Parkeren live gegaan. Het online platform, een initiatief van CROW, GNMI en Vexpan, faciliteert kennisontwikkeling op het gebied van mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling.

Op de website van het Kennisnetwerk Parkeren staan onder meer publicaties, tools, best practices, nieuwsberichten en aankondigingen van kennisbijeenkomsten. Vooralsnog zijn er vier thema’s uitgelicht:

  • Fietsparkeren
  • Parkeren en de ketenreis
  • Parkeren en gedrag
  • Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren

Behalve het ontsluiten van informatie en documenten heeft de site als nadrukkelijke doelstelling om te fungeren als ontmoetings- en overleglocatie voor professionals. Zij zijn dan ook van harte uitgenodigd om hun cases, oplossingen, discussievragen en aankondigingen te delen op de nieuwe netwerksite.

De belangstelling voor het webinar ‘Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs’, waar de livegang plaatsvond, was groot. Samen met de flinke traffic op het nieuwe online Kennisnetwerk Parkeren laat dat zien dat een digitale kennis- en ontmoetingsplek in een ruime behoefte voorziet.