NEN publiceert nieuwe versie basismodel geo-informatie

geo-informatie - stockbeeld NEN gebouw

De NEN commissie voor geo-informatie heeft NEN 3610:2011 ‘Basismodel geo-informatie’ herzien. Deze versie is nu beschikbaar via NEN Connect.

NEN 3610 wordt ook wel het ‘moedermodel’ van de Nederlandse geo-informatiemodellen genoemd. De norm bevat de regels, termen en definities voor het beschrijven, uitwisselen en publiceren van geo-informatie. Een herziening was nodig als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van informatiemodelleren en -publicatie. Het model is in lijn gebracht met de huidige eisen aan de Nederlandse informatie infrastructuur.

Wijzigingen

Een werkgroep van leden van de normcommissie ‘Geo-informatie’ en experts van Geonovum, het Kadaster en Rijkswaterstaat, heeft de norm herzien. De herziening is afgestemd met experts die NEN 2660 hebben ontwikkeld. Daarmee is de norm aangepast aan ontwikkelingen binnen semantiek, Linked Data techniek en conformeert aan MIM (Metamodel voor Informatiemodellen). Bovendien bevat de norm een aantal nieuwe implementatiestandaarden.

Meepraten over de inhoud van normen

Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie ‘Geo-informatie’ beheert NEN 3610 en volgt de ontwikkeling van normen binnen ISO TC 211 Geographic information/Geomatics. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar iv@nen.nl.