Nederland herkozen in bestuur van de IMO

AmmoniaDrive - foto RWG terminal in de Rotterdamse haven
RWG-terminal | Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Op 10 december 2021 is het Koninkrijk der Nederlanden in Londen herkozen als lid van het bestuur van de IMO (Raad van de Internationale Maritieme Organisatie). De IMO maakt op internationaal niveau afspraken om scheepvaart veiliger en milieuvriendelijker te maken. Met de herverkiezing zit Nederland ook de komende twee jaar weer in het dagelijks bestuur van de organisatie.

Demissionair minister Barbara Visser zegt: “Op Nederlandse schepen varen zo’n 25.000 zeevarenden en vanuit Nederland wordt een vloot gemanaged van 2.200 schepen. De maritieme sector is goed voor bijna 3% van onze economie. 90% van de goederen wereldwijd worden vervoerd over zee. Dat zijn bijna alle producten die bij ons in de winkels liggen. In zo’n mondiale sector is een gelijk speelveld belangrijk en daar moeten internationale afspraken over worden gemaakt. Ik denk dan aan onze ambities voor een emissieloze zeevaart en voor veilig vrachtvervoer. Het gaat ook om een veilige werkomgeving. Het meest recente voorbeeld daarvan is de oproep van IMO om zeevarenden toegang te geven tot vaccinaties. Nederland zorgde ervoor dat zeevarenden zich in Nederlandse havens konden laten vaccineren, ongeacht hun nationaliteit.”

Nederlandse inzet

Nederland behoort tot de groep landen die hogere ambities wil voor broeikasgasreductie in de zeescheepvaart, zodat deze klimaatneutraal is in 2050. Daarbij houden we oog voor de belangen van de Nederlandse sector.

Daarnaast wil Nederland zich de komende twee jaar hard maken voor veilig containervervoer en voor de ontwikkeling van veilig autonoom varen. Ook gaat Nederland zich inzetten voor hernieuwde trainingsstandaarden voor zeevarenden. Ons land wil tevens meer aandacht voor de minder grote en ontwikkelde lidstaten (zoals eilanden).

De herverkiezing is mede te danken aan de grote kennis van ons maritieme cluster, zowel in Nederland als in de Caribische gebiedsdelen. Daarnaast heeft het Koninkrijk de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de IMO-werkgroepen die zich bezighouden met veiligheid en milieu. De Raadszetel wordt de komende twee jaar bezet door functionarissen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

De Internationale Maritieme Organisatie, opgericht in 1948, is onderdeel van de VN. Hij is verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart. Op 10 december is door het Assemblee van alle lidstaten een nieuw dagelijks bestuur gekozen, in de vorm van de Raad. Behalve Nederland zitten 39 andere landen de komende twee jaar in de Raad.

De Raad komt tweemaal per jaar bij elkaar om de IMO aan te sturen. Behalve de Raad en het Assemblee, bestaat IMO uit vijf commissies. Die zijn werkzaam zijn op het gebied van maritieme veiligheid en beveiliging, milieu, facilitatie, wetgeving en technische samenwerking ter ondersteuning van lidstaten met onvoldoende kennis en middelen.