Na 12 jaar onderzoek stelt bestuur hoogheemraadschap versterkingsplannen vast

Gisteravond stelde het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap de plannen vast voor de versterking van 33 kilometer Markermeerdijken. “De Markermeerdijken zijn de best onderzochte dijken van Nederland. Samen met experts, overheden, bewoners en andere belanghebbenden zijn talrijke oplossingen onderzocht en zijn innovatieve technieken ontwikkeld en toegepast. Ik ben heel trots op het resultaat. Had ik graag gezien dat iedereen zich achter de plannen zou scharen? Ja, natuurlijk. Tegelijkertijd weten we hoe moeilijk het is om bij een omvangrijk project als deze, iedereen achter het project te krijgen. We hebben een intensief participatieproces achter de rug, baanbrekend onderzoek zoals Dijken op veen uitgevoerd en vele varianten zijn bekeken. Na jaren van voorbereiding heeft het bestuur haar verantwoordelijkheid genomen en is het tijd voor de schop in de grond. Tijdens de uitvoering blijven we de omgeving nauw betrekken”, aldus bestuurder Kees Stam.

Tijdens een drukbezochte vergadering van het algemeen bestuur kregen eerst insprekers het woord. Daarna stemde een ruime meerderheid van het bestuur in met de plannen. Verschillende insprekers benadrukten in hun bijdragen zorgen over de aanstaande versterking. Het bestuur begrijpt de zorg maar ziet ook de noodzaak voor de versterking en de veiligheid van de ruim 1 miljoen inwoners van Hollands Noorderkwartier.

Besluitvorming door provincie
Na het besluit van HHNK gaan de plannen over naar de provincie Noord-Holland voor verdere bespreking en besluitvorming. Op 24 september en 8 oktober spreken respectievelijk de Statencommissie en Provinciale Staten over de zogenoemde ‘Verklaring van geen bedenkingen’ voor de omgevingsvergunningen. Naar verwachting besluit het College van Gedeputeerde Staten eind oktober over de plannen. Daarna worden alle besluiten opnieuw gepubliceerd en ter inzage gelegd waarbij belanghebbenden (desgewenst) beroep bij de Raad van State kunnen aantekenen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden aan de dijk begin 2019 starten.

Alliantie Markermeerdijken
De versterkingsplannen zijn gemaakt door de Alliantie Markermeerdijken, een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie voert de versterking ook uit.

Kijk voor meer informatie op www.markermeerdijken.nl