Monitoring van infrastructuur met behulp van HBM data-acquisitiesysteem

HBM, de Duitse fabrikant van weeg- en meettechnologie, heeft een oplossing ontwikkeld voor het structureel monitoren van fysieke infrastructuur zoals bruggen, tunnels, windturbines en andere bouwwerken en installaties. Het pakket bestaat uit het data-acquisitiesysteem QuantumX en de catman-software. Omdat met het systeem meerdere onderdelen gelijktijdig gemeten kunnen worden kan men volstaan met slechts één datarecorder.

De structurele monitoring van infrastructuurobjecten wordt steeds vaker toegepast. Dankzij de monitoring kan men de status van het object realtime volgen, maar ook een database opbouwen, die inzicht geeft in het gedrag van het object over een lange termijn. Zo krijgt men belangrijke informatie over een eventuele verslechtering van de conditie van het object (belastbaarheid, stijfheid en staat van onderhoud). Daardoor kan men tijdig onderhoud en reparaties uitvoeren en de veiligheid garanderen. De monitoring omvat een aantal activiteiten zoals observatie met behulp van sensoren, data-acquisitie en data-analyse.

Het HBM-pakket voor de monitoring van infrastructuurobjecten is een aanvulling op de vele soorten sensoren, die HBM levert. Het QuantumX data-acquisitiesysteem kan de meetdata van de diverse soorten sensoren opnemen en opslaan. Per data-acquisitiesysteem kan men vijftien meettaken parallel uitvoeren met een sample rate van maximaal 5 MS/s. De data kunnen per meettaak afzonderlijk opgeslagen worden. De catman-software maakt het mogelijk voor elke meettaak niet alleen de kanalen en sample rates individueel in te stellen, maar ook de voorwaarden voor de start en het einde van de meting. Zo kunnen complexe meettaken zoals de gelijktijdige monitoring van meerdere sporen of rijbanen van een brug eenvoudiger uitgevoerd worden en heeft de gebruiker bovendien meer flexibiliteit en mogelijkheden om data gericht en efficiënt te verzamelen.

FTP-server voor datatransfer
De catman-software maakt voor elke meettaak een apart bestand, dat lokaal opgeslagen wordt en dat automatisch naar een FTP-server wordt weggeschreven. Voor de analyse van de data beschikt de software over uitgebreide functies zoals signaalberekening, frequentie-analyse en intelligente dataverwerking.

Een van de belangrijkste onderdelen van het pakket voor de monitoring van infrastructuur is de app. Hij informeert de gebruiker met een bericht via de smartphone over bepaalde gebeurtenissen op het object. Over welke gebeurtenissen hij geïnformeerd wordt, kan men zelf in de software instellen. Door het delen van een Push-ID kunnen meerdere personen tegelijkertijd geïnformeerd worden. Ook de veiligheid is gegarandeerd: alle data worden versleuteld d.m.v. encryptie. De app is gratis beschikbaar.

Voor meer informatie over het product kunt u terecht op www.hbm.com/de/catman Download de app HBM Push: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hbm.push