Krachtige beeldbepaler voor Waarderpolder Haarlem

In Haarlem is vrijdag 14 september 2018 de door ipv Delft ontworpen beweegbare Figeebrug in gebruik genomen. De nieuwe fietsbrug is een belangrijke beeldbepaler van het bedrijventerrein in de Waarderpolder en verbetert de bereikbaarheid van het gebied aanzienlijk. Lokale ondernemers betaalden daarom mee aan de realisatie.

De nieuwe brug ligt op een markante locatie. Door de open zichtlijnen over de Industriehaven en de Minckelersweg is de brug al van veraf zichtbaar. In dit deel van de Waarderpolder staan panden die deel uitmaken van het industrieel erfgoed van Haarlem, zoals de voormalige panden van machine en kranenbouwer Figee. Een aantal panden op het terrein van Nieuwe Energie en Figee is inmiddels getransformeerd tot kleine bedrijfsruimtes, onder meer voor cultuur, recreatie en de creatieve industrie. Langzamerhand krijgt het gebied een nieuw karakter dat zich kenmerkt door een mengeling van oud en nieuw.

Herkenbaar silhouet
De industriële omgeving en de historie van machine- en kranenbouw dienden als inspiratiebron voor het brugontwerp: een krachtige, tijdloze en stoere ophaalbrug. Een brug met een helder silhouet; ingetogen en herkenbaar. De nieuwe brug is een ophaalbrug: een vertrouwd brugtype in het Haarlemse landschap. De zichtbaarheid van de constructie en de afleesbare werking refereren subtiel aan de functionele machines en kranen van Figee. De ophaalconstructie bestaat uit één hameitoren en balanspriem. Dit zorgt er samen met de sobere vormgeving voor dat de brug van grote afstand herkenbaar is.

Installaties zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het ontwerp. Het bewegingswerk bevindt zich in de hameitoren achter een 8 meter hoge deur, de aansturing is opgenomen in de hekwerken en de verlichting ten behoeve van het aanlichten van het dek is geïntegreerd in de balanspriem.

Economisch belang
Zowel de realisatie van de nieuwe brug als de herinrichting van de Hendrik Figeeweg hebben als doel om een aantrekkelijke en veilige fietsverbinding te realiseren voor onder andere de werknemers van het steeds groter aantal bedrijven in de Waarderpolder. Het belang van deze brug was voor de bedrijven gelegen in de Waarderpolder zo groot, dat zij de brug mede hebben gefinancierd. Andere financiers waren de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en het Rijk.