Koos Seerden en Christa Drolenga in bestuur Koninklijke NLingenieurs

Koninklijke NLingenieurs foto nieuwe bestuursleden
De nieuwe en herbenoemde bestuurders van Koninklijke IngenieursNL. V.l.n.r.: Christa Drolenga, Koos Seerden en Stephan van der Biezen

Koos Seerden en Christa Drolenga zijn toegetreden tot het bestuur van Koninklijke NLingenieurs. Stephan van der Biezen van Witteveen+Bos is herbenoemd voor een tweede periode van drie jaar.

Koos Seerden, algemeen directeur Rho-Adviseurs voor Leefruimte, vervangt Steven Mast in de functie van penningmeester. Christa Drolenga, directeur van HE adviseurs, zal na de volgende ALV van 18 november William Sanders opvolgen als bestuurslid.

Bestuursvoorzitter Carla Moonen noemde in haar dankwoord aan de vertrekkende Steven Mast de goede financiële positie van NLingenieurs. Daarnaast stipte zij de diversiteit van de bestuursleden aan: “Ik ben verheugd dat we met Christa Drolenga een vrouw opererend in het ingenieursveld hebben weten aan te trekken in het bestuur.”

In de motivering van zijn kandidatuur stelde Koos Seerden: “In een tijd met grote transities is het naar mijn idee van belang om de praktijk te betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. Door kennis en inzichten van leden te bundelen en gezamenlijk op te trekken wordt de branche als een samenwerkingspartner van de overheid gezien. Daardoor hebben we veel meer invloed.”

Christa Drolenga: “Ik denk dat er een belangrijke rol voor Koninklijke NLingenieurs weggelegd is in een tijd waarin de ingenieurswereld zo in beweging is. We kunnen de grote vraagstukken van nu enkel oplossen als iedereen meedoet. Of je nu oud of jong bent, man of vrouw of van welke nationaliteit dan ook. Iedereen moet zich welkom en waardevol voelen binnen de ingenieurswereld. Ik draag daar als bestuurslid graag mijn steentje aan bij.”

Koninklijke NLingenieurs kijkt positief terug op het jaar 2020, ondanks de coronacrisis. Directeur Jacolien Eijer lichtte het jaarverslag toe tijdens de vergadering en concludeerde: ‘We hebben golven gemaakt! Daar gaan we in 2021 mee verder door impact te maken vanuit een stevige basis.’