Hilversumse Architectuurprijs voor Alexiatunnel

Alexiatunnel Hilversum, luchtfoto
Alexiatunnel in Hilversum | Foto ProRail

De Alexiatunnel in Hilversum heeft de achtste editie van de Hilversumse Architectuurprijs gewonnen. De jury koos unaniem voor het ontwerp van A&E Architecten en PosadMaxwan.

De Alexiatunnel, opgeleverd in 2022, was de eerste dubbeldekse spooronderdoorgang in Nederland. Het kunstwerk in de Oosterengweg kruist de spoorlijn Hilversum-Amersfoort en de HOV-baan Hilversum-Huizen. De hele tunnel is 440 meterlang; de gesloten tunnelbuis 249 meter. De onderste tunnelbuis is voor gemotoriseerd verkeer; de bovenste biedt voor voetgangers en fietsers. Door de aanleg van de Alexiatunnel is volgens de jury Hilversum beter bereikbaar, is er sprake van een flinke gebiedsverbetering .

Stadschirurgie

De jury bestond uit Janny Rodermond (voorzitter), oud-directeur stimuleringsfonds creatieve industrie, Adam Smit van ZZDP Architecten Amsterdam, Gus Tielens van Korth Tielens Architecten Amsterdam, Maarten Marijnusse van Archiworks Utrecht en oud- burgemeester Pieter Broertjes. De jury roemt de eenvoud en het kwaliteitsniveau van het ontwerp, de detaillering, de materiaalkeuze en de afwerking van het project. In haar rapport gebruikt de jury het begrip ‘stadschirurgie’. Daarmee duidt zij een zorgvuldige ingreep aan ‘met minimale maar intelligente middelen’.

Bouwproces

In de conclusie van de jury waren er ook grote complimenten voor het ontwerp- en bouwproces. Een proces waarbij de opdrachtgevende partijen en aannemer samen met de omwonenden gedurende lange tijd intensief betrokken waren. Ook de omgevingscommunicatie rond het bouwproject oogstte lovende woorden. De tunnelbouw duurde zes maanden langer dan gepland door technische tegenvallers en door de coronacrisis. De vertraging noopte het bouwteam van BAM Infra Nederland, ProRail en Provincie Noord-Holland tot intensieve afstemming met de buurtbewoners.

Ruimtelijke kwaliteit

David Vos, architect A&E architecten, reageert op de ProRail-site: “Wij zijn trots op de enorme verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving waar de Alexiatunnel als een vanzelfsprekendheid onderdeel van uitmaakt.” Maarten Mulder, projectmanager bij ProRail vertelt: “Deze prijs is voor ons de kroon op het werk. Het bevestigt dat we echt iets moois hebben toegevoegd aan de omgeving. Ik heb veel waardering voor de architecten van PosadMaxwan en A&E die een prachtig ontwerp hebben gemaakt en ons al die tijd hebben geholpen daar invulling aan te geven.”