Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019

De MKB INFRA AanbestedingsAward 2019 is gewonnen door de gemeente Den Haag. Deze gemeente is volgens de jury de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. Juryvoorzitter René Fronik ziet bij deze opdrachtgever een grote mate van professionaliteit, vastgelegd in zorgvuldig uitgewerkt en deugdelijk aanbestedingsbeleid. Ook in de praktijk krijgen zaken als rechtmatigheid, doelmatigheid, en betrekken van het MKB handen en voeten. Het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag is niet alleen professioneel en up to date, maar ademt ook de marktvisie. De gemeente Den Haag ontving uit handen van wethouder Jurgen van Houdt van Enschede (winnaar in 2017) en juryvoorzitter Fronik het infrabeeldje en het certificaat ‘winnaar van  de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019’ vanmiddag op een MKB INFRA-bijeenkomst in Rotterdam.

De jury heeft voorts geconstateerd dat alle drie de finalisten die zij heeft genomineerd – dit keer drie gemeenten:  Almere, Den Haag en Raalte – voldoen aan de voorwaarde voor het creëren van een gelijk speelveld voor het mkb bij aanbestedingen. De jury complimenteert Almere, Den Haag en Raalte met de wijze waarop zij ‘aanbesteden’ binnen de eigen gemeente de aandacht geven.

Theorie en praktijk
De jury heeft vanwege de close finish een extra juryronde ingelast bij haar afwegingen om te komen tot de winnaar. Daarbij is nog wat specifieker gekeken naar ‘theorie en praktijk’; worden de aan het papier toevertrouwde visies ook toegepast in het beleid in de dagelijkse praktijk? Op basis hiervan heeft de jury unaniem Den Haag uitgeroepen tot winnaar van de MKB AanbestedingsAward 2019.

Hoog niveau
De jury toonde zich tevreden over het niveau van de inzendingen in de breedte: ook uit de inzendingen van andere opdrachtgevers is gebleken dat goede stappen worden gezet naar een mkb-vriendelijker aanbestedingsbeleid. De drie genomineerden gemeenten ontvingen uit handen van de juryvoorzitter en de voorzitter van MKB INFRA, Philip van Nieuwenhuizen, het certificaat ‘genomineerd voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019’ op 18 januari op de InfraTech in Rotterdam.

Gelijk speelveld
Met de MKB INFRA AanbestedingsAward is destijds ingespeeld op de nieuwe aanbestedingswetgeving, waardoor een gelijk speelveld voor grote en mkb-bedrijven moet ontstaan. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Eerdere prijswinnaars waren de  gemeenten Nijmegen,  Steenwijkerland, Tilburg en Enschede.

Jury
De jury van de MKB Infra AanbestedingsAward 2019 is als volgt samengesteld:

  • H.W.A. (René) Fronik, juryvoorzitter, ondernemer en bestuurslid MKB INFRA
  • F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs, gemeente Nijmegen – winnaar 1e MKB INFRA Award
  • M.A.Th. (Meriam) de Koning, juridisch adviseur bouw- en aanbestedingsrecht
  • Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW
  • M.H.M (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk