Europees project SOCRATES2.0 lanceert raamwerk voor interactief

De partners van het Europese project SOCRATES2.0 hebben een raamwerk – het zogenaamde ‘SOCRATES2.0 Cooperation Framework’ – ontwikkeld. Op basis van het raamwerk kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen en te verbeteren. In 2019 worden de diensten en ontwikkelde samenwerkingsmodellen getest in pilots in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen.

SOCRATES2.0 raamwerk
Het raamwerk bestaat uit een visie op publiek-private samenwerking in verkeersmanagement en diverse samenwerkingsmodellen. De visie maakt de omslag van het traditioneel managen en beïnvloeden van verkeersstromen, naar het gezamenlijk en real-time ondersteunen van weggebruikers tijdens hun reis van A naar B.

Onderdeel van de samenwerkingsmodellen is een zogenoemd coördinatiemodel, waarmee betrokken partijen overeenkomen op welk detailniveau ze samenwerken en wat ieders rol daarbij is. Ook is uitgewerkt op welke verschillende manieren de gegevensuitwisseling tussen publieke wegbeheerders en particuliere back-offices van serviceproviders gecoördineerd kan worden: met of zonder intermediair, en welke vormen van intermediair er mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een organisatie zijn, publiek of privaat of een ‘trusted’ party, of een systeem vervult de intermediaire rol.

Verder zijn in het project drie SOCRATES2.0 diensten in meerdere gebruikerstoepassingen uitgewerkt. Het gaat om diensten op het gebied van: slim spreiden van verkeer, actuele snelheid en rijstrook-advies en lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties. De vier pilots gaan per gebruikerstoepassing experimenteren met verschillende coördinatiemodellen en vormen van intermediaire rollen.

Op basis van de resultaten van de pilots wordt het raamwerk doorontwikkeld. Het raamwerk is waardevol voor alle stakeholders die zich met verkeersmanagement en verkeersinformatiediensten bezighouden, zoals serviceproviders, automotive bedrijven, ITS bedrijven en wegbeheerders.

De pilot in Amsterdam
Een van de SOCRATES2.0 pilots vindt in 2019 plaats in Amsterdam. De partners in de Praktijkproef Amsterdam (PPA) en de SOCRATES2.0 consortiumpartners werken komende maanden gezamenlijk de opzet voor deze proef uit. Ze bepalen welke slimme diensten en toepassingen het meest relevant zijn en welke samenwerkingsmodellen getest worden per toepassing. De proef in Amsterdam is de meest omvangrijke proef: 6000 mensen gaan testen met de nieuwe services. In elk van de andere 3 steden doen 1000 proefpersonen mee.

Over de Praktijkproef Amsterdam
De Praktijkproef Amsterdam (PPA) voert grootschalige praktijktesten uit die gericht zijn op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. Het is een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en NDW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Over SOCRATES2.0
SOCRATES2.0 is een Europees project waarbij publieke en private partners slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten realiseren in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Internationale serviceproviders, een autofabrikant, ITS-bedrijven en wegbeheerders werken samen en delen informatie om nieuwe en betere diensten voor weggebruikers te creëren. Daarnaast ontwikkelen en toetsen de publiekprivate partners binnen SOCRATES2.0 diverse onderlinge samenwerkingsmodellen.

Door alle beschikbare informatie van wegbeheerders, dienstverleners en weggebruikers uit te wisselen en te integreren, wordt het mogelijk een volledig en consistent beeld te krijgen van de huidige en verwachte verkeerssituatie. Ook wordt de weg vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie voor verkeermanagement. Op deze manier kunnen slimmere en meer betrouwbare verkeersinformatie- en navigatiediensten aan weggebruikers geleverd worden. Dit leidt tot een betere doorstroming, veiliger verkeer en minder uitstoot van schadelijke stoffen: fast, safe and green.

Een eerder gepubliceerd artikel in OTAR 3-2018 kunt u bekijken via: https://content.yudu.com/web/1r3p1/0A1rl5s/OTAR1803/html/index.html?page=42&origin=reader