Eerste zes slimme verkeerslichten op N205 bij Schiphol actief

Nederland, Vijfhuizen 28 november 2017 Wifi antennes op de dwarsliggers van de stoplichten boven de N205, ter hoogte van Vijfhuizen COPYRIGHT DIGITAL IMAGE 2017 BAS BEENTJES

De eerste kruispunten in Noord-Holland zijn voorzien van slimme verkeerslichten, de zogenaamde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Op de N205 bij Schiphol kunnen zes kruispunten aankomend verkeer ‘herkennen’ en anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden. De provincie Flevoland en verschillende gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten dit jaar met het plaatsen van slimme verkeerslichten. Het gaat in eerste instantie om 80 slimme verkeerslichten in de MRA.

‘Doordat de slimme verkeerslichten in staat zijn het verkeer te ‘herkennen’, wordt het mogelijk om bepaalde verkeersstromen voorrang te geven boven andere. Bijvoorbeeld grote groepen fietsers, bussen en (zwaar) vrachtverkeer. Zo kan het verkeer op drukke kruispunten efficiënter doorrijden’, zegt Elisabeth Post gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. ‘En door data-uitwisseling met het verkeerslicht is het binnenkort ook mogelijk om weggebruikers persoonlijk via een app op afstand te informeren over bijvoorbeeld de nog resterende tijd tot een rood of groen licht. De eerste testen hiermee worden nu al succesvol uitgevoerd op de N205.’

MRA en landelijk
Op de N205 bij Schiphol en Hoofddorp heeft de provincie de eerste kruispunten inmiddels uitgerust met iVRI’s. Binnenkort volgen er 15 kruispunten in Amsterdam. De verwachting is verder dat de gemeenten Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Hilversum op korte termijn kruispunten aanpassen. En ook de provincie Flevoland en gemeenten Almere, Lelystad en de Noordoostpolder kijken welke kruispunten op korte termijn slim worden gemaakt.

In deze eerste fase gaat het om ongeveer 80 intelligente verkeerslichten in de MRA. Dit maakt deel uit van een landelijke doelstelling om in elk geval dit jaar een kwart van het totaal aantal verkeerslichten in Nederland slim te maken. Verwachting is dat de komende jaren alle 5500 verkeerslichten In Nederland worden vervangen, zodat het systeem optimaal functioneert.

Partnership Talking Traffic
De introductie van slimme verkeerslichten vormt een belangrijk onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden investeren en werken samen met zo’n 20 marktpartijen vanuit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en auto-industriepartijen aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe verkeerstoepassingen. Beschikbaarheid van data, de introductie van de slimme verkeerslichten en de voortdurende connectiviteit van weggebruikers, vormen de belangrijkste pijlers van deze ontwikkeling.

De MRA is als een van de twaalf regionale overheden in Nederland bij dit Partnership aangesloten. Alle partijen investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in deze innovatie in mobiliteit. Doel is om nog in 2018 met nieuwe diensten weggebruikers – en in de toekomst ook voertuigen – continue te begeleiden en te ondersteunen met op maat gesneden, real-time adviezen. Weggebruikers kijken daarmee als het ware ‘verder dan de voorruit’ en kunnen zo beter inspelen op de veranderende omstandigheden op hun route. En dat komt niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid zetten we hiermee een belangrijke stap vooruit. Talking Traffic vormt een belangrijke stap op weg naar de zelfrijdende auto.

Meer over het Partnership Talking Traffic is te vinden op www.partnershiptalkingtraffic.com.