MaaS: duurzame mobiliteitsconcept | Foto: Goedopweg.nl

Met de lancering van reisapp Gaiyo in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is op 17 september de eerste ‘Mobility as a Service’-pilot (MaaS) van Nederland gestart. Via de app zien gebruikers welke (deel)vervoersmogelijkheden ze in hun buurt hebben en kunnen zij alle reizen plannen, boeken én betalen.

Alle vervoersopties in één app
Gaiyo is een persoonlijke reisassistent en geeft een realtime overzicht van alle beschikbare reismogelijkheden en combinaties, compleet met vertrek- en aankomsttijden, reistijd en kosten. Dat varieert van de trein, tram en bus tot het deelvervoer (zoals deelfiets, elektrische deelscooter of auto). Ook toont de app de beschikbare tijden van het aansluitende openbaar vervoer. Ten slotte toont de app de reistijd per auto, de files en de parkeerkosten. Zo kan de gebruiker steeds zelf zien welk vervoer op welk moment sneller of goedkoper is.

Bereikbaarheid van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern
Bij de pilot is bewust gekozen om in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te starten, omdat dit gebied hard groeit en het autobezit en -gebruik hier relatief hoog is. Tot 2030 komen er nog 105.000 inwoners bij. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van dit deel van Utrecht. “Met deze app kunnen mensen heel makkelijk kiezen op welke manier ze willen reizen. We hopen dat ze daarmee vaker kiezen voor iets anders dan de auto, zoals fiets en OV. Dat helpt om de stad leefbaar en bereikbaar houden”, zegt Lot van Hooijdonk, wethouder Mobiliteit.

Toegang tot alle vervoersmogelijkheden
De reisapp knoopt verschillende vormen van vervoer aan elkaar, waardoor mensen zich maar één keer hoeven te registreren en al het vervoer via de app kunnen betalen. “Het is onze missie om steden leefbaar en bereikbaar te houden voor iedereen”, zegt CEO en oprichter Lucien Groenhuijzen van app-ontwikkelaar Innovactory.

Smart Mobility
Gaiyo komt van Gaiyō – wat in het Japans ‘overzicht’ betekent – en werd eerder al getest door 150 gebruikers, toen nog onder de oude naam Tripps. Daaruit bleek dat mensen dankzij de app geneigd zijn vaker de auto te laten staan en voor alternatieve vormen van vervoer te kiezen, omdat deze sneller of goedkoper zijn. “Daarmee past Gaiyo naadloos binnen ons programma Smart Mobility”, zegt Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit provincie Utrecht.

Onderdeel van zeven nationale pilots
Gaiyo is de eerste van de zeven Mobility as a Service-pilots (MaaS) die live gaat. De Utrechtse proef met de digitale reisassistent loopt naar verwachting lopen tot en met eind 2021. De app is in heel Nederland te downloaden via de App Store en Google Play.

De MaaS-pilots zijn een initiatief van de overheid om samen met marktpartijen te onderzoeken of dienstverlening op het gebied van mobiliteit aanslaat bij gebruikers, commercieel levensvatbaar is én bijdraagt aan leefbaarheid en duurzaamheid. Met de privacyproof verkregen data leren het ministerie van I&W, regionale overheden, MaaS-aanbieders en vervoerders samen hoe het totale mobiliteitssysteem geoptimaliseerd kan worden.
In Utrecht valt de pilot onder het samenwerkingsprogramma van Goedopweg van de provincie, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie.