Duurzaam geluidsscherm overgedragen aan gemeente Ridderkerk

Langs de Rotterdamseweg in Ridderkerk zijn over een lengte van 1,4 kilometer nieuwe, hogere geluidsschermen geplaatst. Dat was nodig, omdat de geluidswal was verzakt en de oude houten schermen die daar bovenop stonden aan vervanging toe waren. Een groenblijvende haag en klimplanten camoufleren de constructie.
Het scherm, geplaatst door Greenwall bv, zorgt voor minder geluidsoverlast in de woonwijken Drievliet en Het Zand. Daarmee is het de gemeente Ridderkerk gelukt om binnen één jaar de vraag uit te zetten en het geluidsscherm te realiseren.

Op 29 juni is de Greenwall aan wethouder Peter Meij van de gemeente Ridderkerk overgedragen door tv-hovenier en duurzaamheidspromotor Lodewijk Hoekstra.

Snelle realisatie
Het project Geluidsscherm Rotterdamseweg Ridderkerk is gerealiseerd in twee fasen, met de kruising met de Vlietlaan als middelpunt. Het eerste deel (982 meter) is gerealiseerd met cassettes van 50 tot 150 cm hoog, die tussen stalen profielen zijn geplaatst. De tweede fase kon in een kort tijdsbestek worden uitgevoerd door gebruik te maken van prefab trapeziumvormige elementen die als kant-en-klare delen op het aanwezige talud werden gezet.
De begroeiing is naderhand ingeplant en tegen de Greenwall op geleid. Dat resulteert in korte tijd in een groenblijvende haag, die de geluidwerende constructie camoufleert. Op verschillende plaatsen is een bloeiende klimplant aan de (wintergroene) beplanting toegevoegd.

Duurzaam geluidsscherm
Greenwall geluidsschermen zijn een Nederlands product, en honderd procent duurzaam. Het geluidsscherm slaat CO2 op, produceert zuurstof, filtert de lucht en draagt bij aan de biodiversiteit. Het scherm verwierf het A-label van de Stichting NL Greenlabel, de organisatie die het gebruik van duurzame producten in de openbare ruimte stimuleert.