Dijkstabilisatoren voor het eerst toegepast in pilotproject Watergraafsmeer

JLD Contracting startte deze week met de versterking van de Ringdijk in Watergraafsmeer (foto: Waterschap Rivierenland).

JLD Contracting is deze week in opdracht van Waternet gestart met de versterking van de Ringdijk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. In totaal plaatst het bedrijf 700 stabilisatoren over een lengte van 1 kilometer in de dijk.

Tien jaar geleden bedacht Karsten de revolutionaire klapankers. “Vervolgens heb ik vijf jaar nagedacht hoe ik deze techniek het beste naar de markt kon brengen. Na de kleinschalige proef in Purmerend in 2015 passen we de techniek nu voor het eerst toe in een pilotproject.”

JLD Contracting plaatst de kunststof ankerelementen schuin in de Ringdijk op plaatsen waar extra kracht nodig is. De dijk wordt hiermee van binnen uit versterkt en vernageld aan de ondergrond. Hierdoor kan de dijk zijn bestaande vorm behouden, hoeft deze niet verbreed of verhoogd en kunnen de bomen er wellicht op blijven staan.
De kracht in de dijk wordt tweemaal daags gemonitord. Dat gebeurt door sensoren te koppelen aan een mobiel softwareplatform via de datatechnologie NB-iot van Vodafone.

Acht miljoen euro
Het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWB) financiert het project van acht miljoen euro. Karsten benadrukt dat hier voor 60 procent ontwikkelingskosten inzitten. De kans is volgens het HWB groot dat veel zwakkere dijken in Nederland baat hebben bij vernageling in de ondergrond. Tijdens een persbijeenkomst op 17 oktober in Amsterdam gaf projectdirecteur Guido Koolhaas van de Alliantie Markermeerdijken volgens Karsten aan dat de techniek zeker gebruikt gaat worden als deze is goedgekeurd door het Expertise Netwerk Waterveiligheid, naar verwachting begin volgend jaar.

Half september 2018 keurde het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de plannen goed voor het dijkversterkingsproject. Hierbij gaat het om 33 kilometer dijk langs het Markermeer van Hoorn tot Durgerdam.

Advies ENW
Volgens Karsten keurt het ENW nieuwe dijkversterkingstechnieken niet goed, maar geeft de organisatie slechts advies. “Alle waterschappen hebben de vrijheid om de stabilisatoren toe te passen, wat het ENW ook adviseert. Wij hebben vrijwel alle vragen van het ENW beantwoordt. Het pilotproject in Amsterdam moet inzicht geven in het effect van de stabilisatoren op de omgeving en de bomen.” Het project is afgerond in 2019.