CROW-CUR Handboek ‘Construeren met grond’ volledig herzien

CROW-CUR - foto van grondwerk aan een dijk

Het CROW-CUR Rapport 162:2022, het standaardboek voor bouwen op slappe grond is volledig herzien. Het CROW-CUR handboek, dat dateert van 1992, is een veelgebruikt naslagwerk voor ingenieurs, aannemers, leveranciers en kennisinstellingen. Na dertig jaar was een grondige update urgent. De nieuwe versie met stat-of-the-art kennis is nu beschikbaar.

Er is nadrukkelijk gestreefd naar behoud van het gemak waarmee gebruikers hun weg vinden in het vertrouwde handboek. Maar het CROW-CUR handboek heeft vanzelfsprekend aanpassingen ondergaan. De bestaande teksten en modellen zijn op inhoud gereviseerd, en er zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd.

Critical state soil mechanics

Een voorbeeld van een toegevoegde ontwikkeling is het hoofdstuk Critical state soil mechanics. Daarin is kennis over het modelleren van bodemsterkte voor waterkeringen meegenomen. Dat is  een kennisgebied dat in het afgelopen decennium een snelle ontwikkeling doormaakte. De infrabouw en de waterkeringen maken gebruik van dezelfde geotechnische kennis, maar de toepassing verschilde. De specifieke kennis voor waterkeringen heeft nu een plek in het Handboek gekregen.
Ook binnen de infra zelf verschilt soms de uitvoering van ontwerpberekeningen. Het nieuwe CROW-CUR handboek ‘Construeren met grond’ creëert daar uniformiteit in. Op die manier wordt informatie voor ingenieurs en adviseurs eenduidiger en vergelijkbaar.

Ophogingen

Een ander uitbreiding in het herziene CROW-CUR handboek ‘Construeren met grond’ betreft ophoogmaterialen. Behalve de conventionele materialen als zand of klei om een ophoging of aardebaan mee te bouwen, komen nu ook alternatieve materialen aan de orde, met voor- en nadelen. Daarnaast zijn in deze vernieuwde versie de zettingseisen meegenomen.

Online publicatie

De herziene versie van het CROW-CUR handboek Construeren met grond is digitaal gepubliceerd. Die keuze is gemaakt om het document makkelijker up-to-date te kunnen houden.
Het vernieuwde Handboek ‘Construeren met grond’ is te vinden in de Kennismodule Geotechniek op de CROW-site.