Circulaire kansen benutten in samenwerking met de houtketen!

Rijkswaterstaat gebruikt als grote opdrachtgever in de bouw veel materialen en voelt een grote verantwoordelijkheid om de milieubelasting die dit met zich meebrengt, te verlagen.

De afgelopen 10 jaar is gewerkt met nieuwe manieren van het belonen van meer duurzame aanbiedingen van opdrachtnemers (middels EMVI en onderbouwd met DuBoCalc).

Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat duurzaamheid niet slechts middels contracten in projecten is te realiseren en is daarom in verschillende belangrijke, impactvolle materiaalketens initiatieven gestart of neemt deel aan initiatieven om met de relevante actorengroepen/ketenschakels te werken aan verduurzaming, zoals beton(akkoord) en meer recent asfalt(impuls).

Ook zijn vanuit het Impulsprogramma Circulaire Economie de eerste verkenningen uitgevoerd naar de betekenis van circulaire economie voor de materiaalstromen staal- en grond en hout/biobased.

Biobased producten ontwikkelen en toepassen wordt bij Rijkswaterstaart georganiseerd door de Business Unit Natuurlijk Kapitaal (www.bun-k.nl), deze verkenning heeft zich beperkt tot de houtketen.

Onder begeleiding van Twijnstra Gudde heeft de houtketen de handen ineen geslagen om circulaire kansen in de GWW te verkennen.

In verschillende bijeenkomsten is gewerkt aan een gezamenlijke ambitie, actie- en onderzoeksagenda.

Rijkswaterstaat, NIBE en Centrum Hout nemen u op de Infratech mee in de resultaten, schetsen de toekomstplannen voor circulaire innovaties.

Er blijkt onder andere een grote (substitutie)potentie voor houttoepassingen in de bouw en GWW voor het realiseren van de circulair bouwen en klimaatambities van infra-beheerders zoals Rijkswaterstaat

Bij deze nodigen zij u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomt en een vervolg (via circulair@rws.nl), want er is een sterke behoefte gesignaleerd de gesprekken gestructureerd voort te zetten en om te zetten in actie!

Meer over het programma en inschrijving vindt u op: https://www.infratech.nl/programma/kennisprogramma
(vrijdag 18-01 door Rijkswaterstaat om 10:30)