Bouw dienstenhaven Nieuwe Sluis Terneuzen gestart

Artist impression Dienstenhaven Terneuzen

Het grote werk aan de dienstenhaven, deelproject van Nieuwe Sluis Terneuzen, is gestart. De ingebruikname van de dienstenhaven met gebouw in de Buitenhaven West is voorzien voor eind 2021. De haven wordt 385 meter lang en op zijn breedst 95 meter. Aan de aanvang van de bouw zijn jaren van overleg met diverse maritieme stakeholders vooraf gegaan.

De dienstenhaven zal de basis zijn voor maritieme dienstverleners die een directe connectie hebben met het sluizencomplex van Terneuzen. Bij de dienstenhaven wordt ook een dienstengebouw en infrastructuur aangelegd. De nieuwe plek is gunstig gelegen, direct naast de Nieuwe Sluis.

Gebouw
Bij de dienstenhaven komt een gebouw en ligplaatsen voor de Koninklijke Marechaussee, Boluda (voorheen Kotug) en Muller Maritime Holding. Rijkswaterstaat vestigt op dezelfde locatie de Nautische Centrale Terneuzen.

Nieuwe Sluis Terneuzen
Eind 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis in Terneuzen, een complex van gelijke afmetingen als de sluizen in het Panamakanaal: 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. De bouw is in gaande.

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden voor de havenaanleg zijn in volle gang. Het bouwterrein op de Lange Middenhavendam is ingericht en de nodige grond is verplaatst. Tevens is de inrit aangepast, om te voorkomen dat het werkverkeer voor het bouwterrein en de verkeersleiders die naar de verkeerscentrale moeten elkaar hinderen. Tot medio april 2020 zijn er heiwerkzaamheden voor de nieuwe combiwand. Vervolgens wordt door het persen van circa 100.000 kuub zand een nieuw stuk land/kistdam gecreëerd.

Overlast
De trilwerkzaamheden die tot medio april plaatsvinden kunnen geluid- en trillingoverlast veroorzaken in de nabijgelegen Terneuzense binnenstad en de kernen Wulpenbek en de Knol. Ook wordt meer dan normaal gebruik gemaakt van de inrit door werkverkeer op de Buitenhaven. Geluid, trillingen en het grondwaterpeil worden nauwkeurig gemonitord. De website www.nieuwesluisterneuzen.eu  is ingericht om stakeholders te informeren over het project.