Betonprijs voor gerenoveerde Velsertunnel

Rijkswaterstaat had in 2016 ruim 22 duizend zakken reparatiemortel, 600m3 nieuw beton en nog eens 22 duizend liter aan coating nodig om de zestig jaar oude Velsertunnel te renoveren. De Nederlandse Vereniging voor Beton beloonde deze monsterklus vandaag met de onthulling van een plaquette in het onlangs gerenoveerde zuidelijke dienstgebouw van de Velsertunnel. De Velsertunnel was genomineerd in de categorie restauratie/reparatie. 

De betonvereniging kent deze prijs om het jaar toe aan bouwwerken waarbij de goede eigenschappen van beton op bijzondere wijze tot uiting komen. Zo heeft Rijkswaterstaat samen met Aannemerscombinatie Hyacint (Dura Vermeer, Besix, Spie, Croon) veel aandacht besteed aan het herstel van de lichtroosters aan het begin van de tunnel en het herstel van de betonschades aan de wanden en het plafond.

Grote opgave
In negen maanden tijd is de Velsertunnel van binnen helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. Bijna alle technische installaties zijn vernieuwd, de doorrijhoogte verhoogd, nieuwe vluchtwegen aangebracht en een nieuw ventilatiesysteem gemaakt. Daarnaast stond Rijkswaterstaat voor de opgave om de regio IJmond tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden.

Ventilatietorens
Nadat de Velsertunnel weer in gebruik was genomen zijn de monumentale dienstgebouwen gerenoveerd. Als laatste onderdeel van de renovatie van het complex zijn nu de beeldbepalende ventilatietorens aan de beurt. De voorbereiding is inmiddels gestart. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is een onderzoek naar het materiaal waaruit de nieuwe deklaag van de torens moet bestaan. Naar verwachting beginnen de renovatiewerkzaamheden in 2020.