16,5 km Waddenzeedijk versterkt

de verbeterde Waddenzeedijk op Ameland. Foto: Jan Spoelstra

Na 3 jaar werken heeft Van den Herik-Sliedrecht in combinatie met Jansma Drachten de versterking van de Waddenzeedijk op Ameland afgerond. Voor de komende 50 jaar beschermt de verbeterde Waddenzeedijk Ameland tegen overstromingen.

De dijkversterking, in opdracht van Wetterskip Fryslân, was nodig omdat de dijk niet meer voldeed aan de landelijke veiligheidseisen. De dijk is gemiddeld 35 cm verhoogd en versterkt met grove breuksteen, open steenasfalt en klei. Het groene uiterlijk van de dijk is behouden gebleven.

Logistieke uitdaging
Het project was logistiek een flinke uitdaging. Ruim 800.000 ton breuksteen, klei, zand en asfalt moest met vrachtschepen naar Ameland worden vervoerd. Speciaal hiervoor werden loslocaties ingericht op het eiland. Daarnaast moest rekening worden gehouden met het broedseizoen van de diverse dieren die in en rondom Ameland leven én kon er vanwege het stormseizoen voornamelijk in de zomermaanden gewerkt worden. Juist in de zomermaanden bezoeken veel toeristen het eiland.

Omgeving nauw betrokken
Kenmerkend aan het project was de betrokkenheid van de omgeving, een belangrijk element voor de opdrachtgever Wetterskip Fryslân. Er werden maandelijks videoverslagen gemaakt, waardoor de omgeving goed op de hoogte bleef van de ontwikkelingen op het project. Daarnaast waren er fotowedstrijden, lesmateriaal voor basisscholen, en begin dit jaar de ludieke actie waarbij basisschoolleerlingen een tijdcapsule gevuld én geplaatst hebben in de dijk!

Van den Herik-Sliedrecht
Van den Herik-Sliedrecht is een veelzijdig waterbouwer met meer dan 70 jaar ervaring. Wij voeren werkzaamheden uit in Nederland en andere landen van Europa op binnen- en buitenwateren. De projecten variëren van dijkversterkingen tot rivieronderhoud, strandsuppleties, havenaanleg etc. Het bedrijf kent ongeveer 180 medewerkers en beschikt over een vloot met zo’n 40 schepen en pontons.