Restauratie Bovenlandse Sluis genomineerd voor onderscheiding

De restauratie van de Rijksmonumentale Bovenlandse Sluis bij Waalwijk is genomineerd voor de HSSN-prijs die op 3 oktober 2018 werd uitgereikt. De Bovenlandse sluis is gebouwd in 1898 en is nog steeds een onmisbaar onderdeel van de primaire kering. Het Rijksmonument is in de zomer van 2017 volledig gerestaureerd. De sluis is eigendom van het Waterschap Aa & Maas. Royal HaskoningDHV begeleidde de restauratie in opdracht van het waterschap, Heijmans voerde de werkzaamheden uit.

De onderscheiding,  ingesteld door de  Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland (HSSN), wordt uitgereikt tijdens de  Nationale Sluizendag in Marknesse. De HSSN zet zich in voor behoud van het cultureel erfgoed van de sluizen en stuwen, als belangrijk en kenmerkend onderdeel van het cultureel erfgoed.

Bij de restauratie zijn het metselwerk, het beton en de natuurstenen onderdelen van de sluis hersteld. Ook zijn de schuiven gerepareerd of waar nodig vervangen. Tegelijkertijd is de volledige technische installatie aangepast en voorzien van techniek die het mogelijk maakt om de sluis op afstand te besturen en te controleren. Er is ook een eduactieve buitenruimte gecreëerd die prettig aanvoelt om een boterhammetje op de sluis te nuttigen.  En tot slot is er een vissluis aangebracht. De totale kosten bedroegen ongeveer 2,5 miljoen euro.

De aanbesteding door het Waterschap Aa & Maas bood ruimte om de renovatie kwalitatief extra goed uit te voeren. Johannes Boersma, senior projectleider van het waterschap: ‘We leggen in zo’n geval niet precies vast welke soort stenen we willen; we schetsen het eindplaatje. Zo hopen we meer expertise uit de markt te halen. Voor de Bovenlandse Sluis wilden we dat er goed werk werd geleverd en daar hadden we ook wat voor over.’

Piet Drop, projectmanager restauratiewerken bij Heijmans, aannemer van het project: ‘Als de prijs het enige criterium is, bestaat eerder de neiging om het voor een zesje uit te voeren. Nu kregen we de ruimte om echt goed werk te leveren.’

Jeroen Bakker,  projectmanager Water bij Royal HaskoningDHV: ‘Tijdens de bouwfase hebben we veel met elkaar gespard: wat is slim, hoe los je als professionals op waar je tegenaan loopt? We keken steeds wat binnen het contract het beste was voor het project, vanuit vertrouwen in de opgebouwde relatie. En alle partijen zijn trots op het resultaat dat we samen hebben neergezet.’