data
Foto: PxHere

Mobility Sensing is door Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) geselecteerd als datapartner voor de inwinning en levering van bruggendata (brug‐open / brug‐dicht) van 141 bruggen voor de komende drie jaar. Met deze data kunnen wegbeheerders als Rijkswaterstaat en provincies hun verkeersdoorstroming optimaliseren. De afgelopen jaren is al gestart met het plaatsen van IoT-sensoren op de bruggen.

Met behulp van deze nieuwe technologie krijgen de betrokken waterwegbeheerders beter inzicht over de staat en het gebruik van hun vaarwegen en assets en kunnen ze hun netwerk efficiënter beheren en weg- en vaarweggebruikers beter informeren. Vanaf 1 oktober 2021 zijn alle bruglocaties uitgerust met BridgeSense sensoren die 24/7 actuele gegevens zullen leveren over een periode van drie jaar. Ook zorgt Mobility Sensing voor het beheer, onderhoud en controle van de apparatuur. Daarnaast verwerkt, valideert en levert het de real-time data in DATEX II-formaat aan bij het centrale systeem van Blauwe Golf Verbindend.

Binnen twee seconden
Een verbetering ten opzichte van de huidige situatie is dat de sensoren al binnen 2 seconden na het aangaan van de bruglichten melding kunnen geven dat de brug open is. Bruggen die al waren uitgerust met BridgeSense sensoren zullen een technologie-upgrade krijgen, zodat de melding nog sneller binnenkomt. NDW fungeert als opdrachtgever en voerde de aanbesteding uit voor Rijkswaterstaat, provincie Zuid‐Holland en de gemeente Rotterdam.

Speciaal ontworpen
De voor NDW ingezette sensortechnologie is door Mobility Sensing speciaal ontworpen om beweegbare bruggen online te krijgen. De sensoren signaleren elke situatieverandering van (vaar)wegversperringen en waarschuwingslichten en rapporteren deze vervolgens via Blauwe Golf Verbindend en NDW aan alle populaire verkeers- en navigatieapplicaties, zowel op de smartphone als in het dashboard.