Mobilis aan de slag met Antwerpse Oosterweelknoop en Royerssluis

Artists impresesion van het toekomstig Oosterweelknooppunt. Realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis.
Toekomstig Oosterweelknooppunt bij Antwerpen | Beeld: Mobilis

Combinatie Rinkoniên kan vanaf april officieel aan de slag met de realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis bij Antwerpen. De keuze voor dit aannemersconsortium was al bekend; nu is ook het samenwerkingscontract tussen de verschillende partijen rond. De werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis zullen in de loop van de zomer starten.

Combinatie Rinkoniên  wordt gevormd door Artes-Roegiers, Cit Blaton, Boskalis, Mobilis en Stadsbader. Remco Hoeboer, directeur Mobilis: “Als Nederlandse aannemer werken wij al aan de Linkeroever van de Oosterweelverbinding (Lot1) en zijn dan ook trots dat wij ook het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis mogen gaan uitvoeren.”

Nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje
Het toekomstige op- en afrittencomplex, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft het zuidelijk deel van de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rijd je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vracht- en sluipverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen. Aannemersconsortium Rinkoniên, dat bestaat uit Artes-Roegiers, Cit Blaton, Boskalis, Mobilis en Stadsbader, staat in voor de bouw van het knooppunt.

Betere toegankelijkheid haven en Albertkanaal
Rinkoniên neemt ook de renovatie van de Royerssluis voor zijn rekening. De sluis verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal. Na meer dan 100 jaar trouwe dienst is de sluis aan vernieuwing toe en wordt ze omgebouwd naar een performante binnenvaartsluis.
De renovatie is een belangrijke stap in de modal shift naar duurzamere vervoermiddelen binnen het goederentransport. De Royerssluis wordt namelijk aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter). “Dat maakt het mogelijk om meer en grotere binnenschepen makkelijk te versassen en zo het transport op het Albertkanaal te verhogen. Zo halen we meer vrachtwagens van de baan en verbeteren we de doorstroming op de weg,” benadrukt minister Peeters.

Over de samenwerking
Lantis treedt op als aanbestedende overheid voor realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis; beide goed voor zo’n 500 miljoen euro. Van het sluisproject neemt het Agentschap Maritiem Toezicht de coördinatie op zich. De werken gebeuren door dezelfde aannemer, zodat beide bouwplaatsen maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. De Vlaamse Overheid en Port of Antwerp, de opdrachtgever voor de renovatie, investeren 288 miljoen euro. Lantis neemt de financiering van het Oosterweelknooppunt op zich.