Mario Jacobs nieuwe dijkgraaf waterschap Aa en Maas

Mario Jacobs
De nieuwe dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas , Mario Jacobs | ©Marc Bolsius Fotografie

Op 23 april is Mario Jacobs geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. Hij volgt de gepensioneerde Lambert Verheijen op. Jacobs is benoemd voor een periode van zes jaar.

Jacobs stelt dat de grote watervraagstukken ook mooie samenwerkingskansen bieden. “We staan voor grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit en energiedoelen. Deze kunnen we alleen het hoofd bieden als iedereen de mouwen opstroopt. Het waterschap, boeren, burgers, natuurorganisaties, we moeten allemaal aan de slag. Samen bereiken we meer”, aldus de nieuwe dijkgraaf op de site van ‘zijn’ waterschap.

Meanderende Maas

Waterbeheer is een schaakspel met thema’s die allemaal ruimte moeten krijgen: schaarse ruimte, woningbouwplannen, duurzaamheid, er moeten veel belangen gematcht worden. Het veranderend klimaat met droogte én heftige regenval bepaalt steeds prominenter de rol van water bij deze opgaven. “Water moet nu leidend zijn”, zegt Mario Jacobs. “En laten we dat niet alleen als probleem zien maar ook als een kans om samen doelen te bereiken.  Een mooi voorbeeld vind ik het project Meanderende Maas. Daar werkt het waterschap samen met een groot aantal organisaties, omwonenden en ondernemers aan de toekomst. De dijken krijgen meer ruimte en worden versterkt en het hele gebied wordt daar mooier en economisch sterker van.”

Bestuurlijke ervaring

Mario Jacobs was de afgelopen zeven jaar wethouder voor Groen Links in Tilburg. In zijn portefeuille zaten thema’s als openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken en de Omgevingswet. Voor 2014 was hij als hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Helmond en werkte hij bij het Ministerie van Economische Zaken, en was programmamanager Economie & Innovatie bij Platform31.

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas verzorgt het waterbeheer in het noordoosten van Noord-Brabant. Het gebied omvat het stroomgebied van de Aa en haar zijrivieren, en het Brabantse deel van het stroomgebied van de Maas vanaf Waalwijk en het gebied ten oosten daarvan. Die regio heeft circa 745.000 inwoners.

Lees meer infra nieuws of bekijk onze andere platformen voor industrie nieuws of water nieuws uit de watersector.