Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als dijkgraaf van WDODelta

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma installeert Dirk-Siert Schoonman als nieuwe dijkgraaf | Foto: Freddy Schinkel | WDODelta

Op 25 augustus j.l. is Dirk-Siert Schoonman (52) geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) door de Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma.

Schoonman is door de koning benoemd voor een periode van 6 jaar. Hij volgt daarmee de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk op. In de afgelopen periode heeft Piet Zoon de functie van dijkgraaf waargenomen.

Schoonman blijft ook als dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta onderdeel uitmaken van het bestuur van de Unie van Waterschappen. Wel wijzigt zijn portefeuille op onderdelen.