Licht aan het einde van de tunnel – Nebest dicht lekkages Øresundsbron

De Øresundsbron tussen Denemarken en Zweden (bron: Jan Kofod Winther/Øresundsbron)

De Deense hoofdstad Kopenhagen en het Zweedse Malmö worden verbonden door de Øresundsbron: een 16 kilometer lange verbinding voor weg- en spoorverkeer tussen de twee Scandinavische landen. De verbinding, die in beheer is van de Deens/Zweedse beheermaatschappij Øresundsbron, bestaat uit een brug, een afgezonken tunnel en een kunstmatig eiland. De beheermaatschappij werd jarenlang gekweld door lekkages in de 3,5 kilometer lange tunnel en had al diverse pogingen ondernomen om de lekkages te dichten, maar helaas niet overal met succes. Daar kwam eind 2018 echter verandering in. Tijdens het internationale tunnel-renovatiecongres Beyond a tunnel vision kwamen Øresundsbron en Nebest voor het eerst met elkaar in contact. Nu, bijna vier jaar en vier bezoeken van Nebest later, zijn de lekkages in de tunnel gedicht en kan worden teruggekeken op een succesvolle internationale samenwerking.

Tekst: Anne van Rossum, Jan Kloosterman en Michiel Reinders

In het verleden zijn in de Øresundsbrontunnel reeds verschillende pogingen ondernomen om een aantal hardnekkige lekkages door middel van een traditionele injectiemethode af te dichten. Zo zijn bij de lekkende mootvoegen diverse injecties uitgevoerd met polyurethaan. Dit heeft echter niet tot permanente dichting van de lekkages geleid.

Nederlandse injectiestrategie vindt weg naar Scandinavië
In Scandinavië bleken geen alternatieve injectiemethodes bekend te zijn. Daarom ging Øresundsbron op zoek naar een partner die hen kon helpen bij het dichten van de lekkages. Nebest bleek daar met specialisten als Leo Leeuw en Jan Kloosterman, maar ook met jonge aanwas zoals Michiel Reinders, de geschikte partner voor te zijn.
In Nederland wordt al meer dan twintig jaar gebruikgemaakt van een door Leeuw doorontwikkelde boor- en injectiestrategie, waarmee vele lekkende mootvoegen reeds succesvol zijn geïnjecteerd. Deze injectiestrategie is gebaseerd op het mee laten voeren van een injectiemateriaal (gel) met het lekwater naar het lek. Om de gel bij het lek te krijgen, wordt aan weerszijden van de voeg een gat naar de voeg tot achter het dilatatieprofiel geboord. Door van het ene naar het andere boorgat te injecteren, is het mogelijk om te controleren of de voeg tussen beide boorgaten met injectievloeistof is gevuld. De gel vindt vervolgens zijn weg naar het lek en dicht het lek af door tot een vaste massa te reageren. Nebest werd in 2019 uitgenodigd door Øresundsbron om de tunnel te inspecteren en te beoordelen of deze injectiestrategie ook hier kon worden toegepast. Nebest kreeg hierna opdracht om een plan van aanpak voor afdichting van de mootvoegen op te stellen, een aannemer te contracteren en de coördinatie van het project te verzorgen. Injecteurs van Tebecon en boorders van Van Kempen Betonboringen zijn vervolgens uitgenodigd om mee naar Scandinavië af te reizen. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat in drie bezoeken vier lekkende mootvoegen zijn gedicht.

Maatwerkoplossing voor een unieke tunnel
Wat de Øresundstunnel afwijkend maakt ten opzichte van de meeste oudere tunnels in Nederland en België, is dat het dilatatieprofiel (W9Ui) relatief ver naar buiten in de voegen ligt. Doordat ter plaatse van de dakzijde een grondkerend profiel is toegepast, is de ruimte in de voegen om naartoe te boren beperkt tot circa 13 centimeter. Wat de ruimte nog sterker beperkt, is het feit dat aan de buitenzijde van de voegen een tweede afdichting is toegepast. Dit betekent dat het boorwerk zeer nauwkeurig uitgevoerd dient te worden.

Detailtekening voeg

Op locatie bleek de daadwerkelijke situatie nog uitdagender. Na het boren van de injectiegaten kwam naar voren dat de tweede afdichting dichter bij het W9Ui-profiel was aangebracht dan in het ontwerp was voorzien. Waar in Nederland normaal gesproken onder een hoek van 30o geboord wordt, bleek dat hier niet mogelijk te zijn vanwege de zeer beperkte ruimte tussen beide afdichtingen. Naar aanleiding hiervan heeft het team gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden om de boormaatvoering aan te passen. Er is onderzocht wat de maximale boorhoek van de boormachine is en de tekeningen zijn grondig bestudeerd. Uiteindelijk is besloten om onder een hoek van 25o te boren. Dit bleek de juiste keuze geweest te zijn, want de lekkages in de tunnel werden op deze manier ‘volgens het boekje’ geïnjecteerd met MC GL95TX gel en zodoende gedicht.

Hard lekkende mootvoeg in de Øresundstunnel

Goede samenwerking is de weg tot succes
Na jarenlang lekkageproblematiek te hebben ervaren in de Øresundsbron, kwam er met de komst van Nebest eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De fors lekkende voegen in de afgezonken tunnel zijn inmiddels gedicht. De succesvolle afdichting van de lekkages in deze Scandinavische tunnel is het resultaat van goede samenwerking tussen adviseur, aannemer en opdrachtgever. Øresundsbron is dan ook buitengewoon tevreden met het bereikte resultaat.


10 november 2022
Kennissessie Lekkages in tunnels

Meer weten over lekkageproblemen in tunnels? Meld u dan aan voor de kennissessie op donderdag 10 november 2022 in Vianen. Meer informatie of aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar wouter.vandenberg@nebest.nl.

Lees hier meer longreads