Gemeente Utrecht uitgeroepen tot winnaar meest duurzame mobiliteit 2017

Op 18 september 2017 is tijdens het symposium Duurzaamheid in Mobiliteitsbeleid van CROW-KpVV, de gemeente Utrecht uitgeroepen tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit in 2017. De gemeente neemt daarmee de ereplaats over van de vorige winnaar, de gemeente Harlingen. De gemeente Utrecht nam de wisseltrofee in ontvangst van Wim van Tilburg, directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). CROW-KpVV is de organisator van deze prijsuitreiking.

Gemiddeld scoorde de gemeente Utrecht het hoogst op de totale duurzaamheidsscore met een 6,9. Daarmee is de gemeente Utrecht in 2017 als eerste geëindigd, voor de overige genomineerden de gemeente Den Haag en de gemeente Culemborg. De gemeente Utrecht is dus de winnaar van de wisseltrofee. Deze score is opgebouwd uit verschillende deelscores.

De gemeente heeft de prijs vooral te danken aan het grote aantal deelauto’s en laadpalen alsmede het lage aandeel autogebruik. Dit resulteert voor de gemeente in het rapportcijfer 8,9.

Ook scoort de gemeente hoge ogen met haar mobiliteitsplan dat zij vorig jaar lanceerde: “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen”. Hiervoor kreeg de gemeente een 7,9.

Uiteindelijk gaat het om de effecten op straat. Hier scoort de gemeente goed op de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en het klimaat (CO2 emissie door autoverkeer in Utrecht). Minder goed is de bereikbaarheid per auto, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de eerder genoemde cijfers.

Objectieve statistieken en expert judgement
CROW-KpVV heeft voor het scoren van de verschillende gemeenten een aantal statistieken van onder andere het CBS, het RIVM, OV9292 en een aantal landelijke modellen en eigen databestanden geanalyseerd. Een groep van 10 experts op het gebied van duurzame mobiliteit heeft de beleidsplannen beoordeeld die het beste scoorden in de statistieken. De score van de experts leverde weer een nieuwe score op voor de visie en oplossingsrichtingen die deze gemeenten in hun beleidsplan hebben opgenomen.

Scores

Top 10     gemeenten       Duurzaamheidsscore*

1              Utrecht             6,92
2              Den Haag         6,87
3              Culemborg       6,5
4              Duiven             6,1
5              Nijmegen         5,9
6              Harlingen         5,8
7              Renkum           5,7
8              Zuidhorn         5,6
9              Haren              5,4
10            Heerenveen     5,1

*) De berekende score loopt van 1 tot 10

Duurzaam beleid
Het overheidsbeleid is erop gericht duurzame mobiliteit te bevorderen. Hiermee wordt geprobeerd de groeiende mobiliteit en de effecten op het milieu, de gezondheid en de economie in evenwicht te brengen. CROW-KpVV ondersteunt daarom de gemeenten bij het uitvoeren van dit beleid. Met het uitreiken van deze prijs wil CROW-KpVV de gemeenten stimuleren om hun score op het gebied van duurzame mobiliteit te verbeteren.

Tool Duurzaamheidsscore
CROW-KpVV heeft voor de gemeenten de ‘Duurzaamheidsscore’ ontwikkeld. Met deze tool kan een gemeente zich eenvoudig en objectief benchmarken op 22 achterliggende indicatoren. De tool is nuttig om nieuwe duurzame beleidsmaatregelen te vinden.

Bekijk de tool op Duurzaamheidsscore
>> http://www.crow.nl/duurzaamheidsscore

Bekijk het dashboard duurzaamheidsscore
>> http://www.crow.nl/dashboard-dsm

En kijk voor ideeën voor klimaatgericht mobiliteitsbeleid
>> http://www.crow.nl/publicaties/duurzaam-mobiliteitsbeleid-voor-gemeenten

Foto: Wim van Tilburg (CROW-KpVV) overhandigt de trofee aan de winnaars Mark Degenkamp (links) en Robert Hoenselaar (midden), beide van de gemeente Utrecht