natte natuur
Het EU-project WaterLANDS richt zich ook op het trilveen in Nederland (foto: Natuurmonumenten).

Het EU Horizon 2020-programma Green Deal heeft 23 miljoen euro toegekend voor een grootschalig herstelproject voor natte natuur. Binnen het project WaterLANDS (Water-based solutions for carbon storage, people and wilderness) zullen in heel Europa natte natuurgebieden worden hersteld die door menselijke activiteit grotendeels verloren zijn gegaan. Het gaat om een totale oppervlakte van 10.500 ha.

Binnen WaterLANDS werken onderzoekers samen met plaatselijke gemeenschappen en stakeholders, zodat het herstel van moerasgebieden niet alleen de natuur ten goede komt, maar ook maatschappelijke en economische voordelen oplevert voor de betrokken gemeenschappen. Daarnaast zal de basis worden gelegd voor schaalbare bescherming in veel grotere gebieden. Ook Nederland is betrokken bij dit project: onderzoekers van de Radboud Universiteit voeren een meta-analyse uit om succes- en faalfactoren in eerdere en lopende herstelprojecten voor natte natuurgebieden in kaart te brengen. Ecoloog Bjorn Robroek van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES): “We kijken daarbij niet alleen naar succesvolle maatregelen voor natuurherstel, maar ook naar wat er níet werkt. Vaak wordt dit niet gerapporteerd, zodat de kans bestaat dat mensen dezelfde fouten blijven maken. We bundelen de kennis in een beslisboom voor natuurbeschermers om te gebruiken bij het maken van de juiste keuzes voor toekomstige herstelprojecten voor natte natuur.”

Stakeholders op verschillende niveaus

Bij het inventariseren van de succes- en faalfactoren wordt nauw samengewerkt met verschillende stakeholders, op verschillende niveaus. Successen kunnen bijvoorbeeld zitten in het herstel van de biodiversiteit of de biogeochemie, maar ook in beheer van ecosystemen met een cultuurhistorisch belang, zoals het trilveen in Nederland. Robroek: “Wat dit project uniek maakt, is de samenwerking met stakeholders op verschillende niveaus. Wij brengen alle partners samen, van lokaal tot Europees niveau. De gegevens uit dit project zullen volledig transparant zijn en zijn bedoeld voor mensen die zich bezighouden met natuurherstel. Dat kunnen onderzoekers zijn, maar ook waterschappen of ngo’s.”

Green Deal

Het vijfjarenproject gaat officieel van start in december 2021 en staat onder leiding van het Ierse University College Dublin (UCD). Er werken 31 andere organisaties uit 14 Europese landen aan mee. Deze organisaties zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren (waaronder onderzoek, industrie, overheid, en non-profit). Meer informatie over het project verschijnt binnenkort op de projectwebsite van WaterLANDS.