Duurzaamheidswinst door ovaalvorm nieuwe rotonde

De Zeeuwse gedeputeerde Van der Maas en wethouder Rian de Feijter van de gemeente Sluis en vestigingsdirecteur Martin Dees van KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent verrichten de openingshandeling van de nieuwe ‘Provonde’

De onlangs geopende rotonde in de N253 bij het Zeeuwse Sint Anna ter Muiden heeft niet de traditionele ronde vorm, maar is ovaal gemaakt. Door deze vorm en het gebruik van circulaire bouwmaterialen kon de rotonde 62,5% duurzamer worden aangelegd dan de traditionele rotonde uit het referentiemodel.

Deze ‘Provonde’ is gebaseerd op het concept ‘Protonde’ van KWS en Leicon Verkeersgeleiding. De Zeeuwse gedeputeerde Van der Maas en wethouder Rian de Feijter van de gemeente Sluis en vestigingsdirecteur Martin Dees van KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent verrichtten op 20 december j.l. de openingshandeling.

Duurzaamheidswinst
Zo circulair mogelijk werken een belangrijke voorwaarde in de aanbesteding van de opdracht voor de aanleg van de nieuwe rotonde bij Sint Anna ter Muiden. De mate van circulariteit wordt berekend via de zogeheten Milieukostenindicator (MKI) van DuboCalc. Infra Roosendaal-Sas van Gent bedacht een manier om de rotonde 62,5% duurzamer te realiseren dan de referentie waarmee vergeleken moest worden. De milieuwinst werd vooral  behaald door te kiezen voor een ovalen vorm. Daardoor kon er meer van de bestaande wegen gebruikt worden bij de aanleg; dat bekende dat er minder gesloopt hoefde te worden en minder wegonderdelen nieuw aangelegd hoefden te worden. Zodoende kon de rotonde sneller én met minder nieuwe grondstoffen, minder transportbewegingen en minder inzet van materieel worden gerealiseerd.

Provonde
KWS gebruikte voor de aanleg van het ovalen midden van de rotonde bovendien prefab betonnen elementen. Ook dat maakt de rotonde sneller te realiseren en meer circulair: de modulaire betonnen elementen kunnen tijdens hun levensduur eenvoudig opnieuw worden gebruikt op een andere locatie. Na levensduur kunnen ze bovendien worden gerecycled tot nieuwe elementen. Dit idee is afgeleid van het concept ‘Protonde’ (prefab rotonde), dat al eerder door KWS werd toegepast. De rotonde bij Sint Anna ter Muiden is het eerste ovalen broertje daarvan, de Provonde.

Biobased producten
De provincie Zeeland stelde in de aanbesteding ook als voorwaarde dat er vijf biobased producten werden toegepast bij de bouw van de nieuwe rotonde. Daarom gebruikte KWS biobased schampblokken, betonpoeren en betontegels, die gemaakt worden met olifantsgras en gerecycled betonpuingranulaat. Ook de reflectorplanken zijn biobased en bestaan voor 50% uit de resten van bermmaaisel. Tot slot is de picknickset gemaakt van gerecycled materiaal.