A.P. van den Berg werkt met regionaal bouwteam aan duurzame nieuwbouw

A.P. van den Berg werkt met regionaal bouwteam aan duurzame nieuwbouw
Het bouwteam voor de nieuwbouwplannen van A.P. van den Berg. Staand v.l.n.r.: Wiggert Amsterdam (INNAX), Siemen Meijer (Heeren 3 Architecten), Auke Bangma (Lont) en Harry Meijer (Meijer & Joustra). Zittend v.l.n.r.: Mark Woollard (A.P. van den Berg) en David Peter Kuiper (DAK2 Duurzaamheidsadvies).

A.P. van den Berg is van plan op de onlangs verworven bedrijfskavel op het Internationaal Bedrijvenpark Friesland in Heerenveen een duurzame en toekomstbestendig gebouw neer te zetten. Hiervoor heeft A.P. van den Berg reeds in een vroeg stadium diverse partners aan zich gebonden. Dit regionale bouwteam gaat nu het nieuwe bedrijfsonderkomen realiseren, waarmee A.P. van den Berg weer minimaal 30 jaar vooruit kan.

Duurzaam en toekomstbestendig
Mark Woollard, Algemeen Directeur van A.P. van den Berg, is nauw betrokken bij de nieuwbouwplannen: “In onze bedrijfsvoering streven we naar een comfortabele en efficiënte werkomgeving. De huidige faciliteiten aan de IJzerweg in Heerenveen zijn in ca. 30 jaar gefaseerd tot wasdom gekomen, maar door de groei in de afgelopen jaren zijn we nu definitief uit ons jasje gegroeid. De duurzame nieuwbouw geeft ons de kans het energetisch aspect te optimaliseren, waarbij een gezond werkklimaat prioriteit heeft. Daarnaast is een efficiënte inrichting, zeker voor ons productieproces, van belang. Deze kennis gebruiken we om in ons nieuwe gebouw de routing in met name de productie te optimaliseren.”

Regionaal bouwteam
“Door het  toepassen van het bouwteam-principe werken we van begin tot eind als één team aan ons nieuwbouwproject, waarbij elke partij dus ook vanaf het begin zijn eigen expertise inbrengt en zijn eigen rol en verantwoordelijkheid kan pakken. Bovendien is het wel een aardig gegeven dat ons bouwteam bestaat uit louter Friese spelers,” aldus Mark Woollard.

Vanaf het begin van het project, de haalbaarheidsstudie, zijn DAK2 Duurzaamheidsadvies en Heeren 3 Architecten bij het project betrokken. Vanaf het ontwerpproces zijn Ingenieursburo Meijer & Joustra, voor het ontwerp en uitwerking van de bouwkundige constructies, en bouwfysisch bureau INNAX, voor de integrale visie op energie, milieu en techniek aan het bouwteam toegevoegd. Tot slot heeft A.P. van den Berg recentelijk als hoofdaannemer voor de realisatie van het ontwerp gekozen voor Lont. Lont is net als A.P. van den Berg een familiebedrijf en verbindt menselijke waarden met vernieuwende ontwerpen.

“Door een zorgvuldige formatie van dit bouwteam met partners die echt bij ons bedrijf passen, hebben we de fundering gelegd voor een succesvolle samenwerking en de realisatie van een prachtig nieuwe fabriek en kantoor waarin onze medewerkers weer heel lang met veel plezier vooruit kunnen”, besluit Mark Woollard.

Familiebedrijf
Familiebedrijf A.P. van den Berg is al ruim 50 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en leveren van hoogstaande oplossingen voor de sondeerindustrie, de van oorsprong Nederlandse technologie voor grondonderzoek ten behoeve van funderingen. De innovaties van A.P. van den Berg vinden hun weg over de hele wereld voor toepassing op land en offshore.

A.P. van den Berg werkt met regionaal bouwteam aan duurzame nieuwbouw – Lees hier meer infra nieuws.