Zonnepanelen op daken dertien Amsterdamse metrostations

Foto: GE Dubbelman

In 2019 worden de daken van dertien Amsterdamse metrostations voorzien van zonnepanelen. De eerste panelen liggen er inmiddels. Met dit initiatief werken gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en stadsvervoerder GVB samen aan verduurzaming van de stad. De gemeente, Vervoerregio en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) financieren het project.

In totaal worden er meer dan vijfduizend zonnepanelen op de daken van de metrostations geplaatst. Het gaat om metrostations Gaasperplas, Kraaiennest, Diemen-Zuid, Verrijn Stuartweg, Heemstedestraat, Henk Sneevlietweg, Van der Madeweg, Spaklerweg, Strandvliet, Gein, Holendrecht, Bullewijk en Venserpolder.

Stroomopbrengst 

De opbrengst van deze zonnepanelen, die te vergelijken is met het verbruik van  ruim vierhonderd Amsterdamse huishoudens, zetten we grotendeels in om de stations en metro’s te  voorzien van stroom. De oplevering van de eerste zes stations moet in juni gereed zijn; de oplevering van zeven andere stations is naar verwachting in december van dit jaar. De uitvoering is in maart van start gegaan op Gaasperplas en Diemen Zuid. Daar liggen de eerste panelen al op de daken. De projecten Verrijn Stuart, Heemstedestraat en Jan Sneevlietweg zijn ondertussen volop in voorbereiding.

Werkzaamheden ‘s nachts

Voor reizigers en omwonenden wordt ernaar gestreefd de overlast van het plaatsen zoveel mogelijk te beperken: een groot deel van de werkzaamheden zal ’s nachts worden uitgevoerd, in nauwe afstemming met GVB. Daarbij wordt een groot deel van het materiaal met speciale treintjes over het spoor vervoerd, waarna ze met een kraan op het dak worden gehesen. Eerder al is onderzoek gedaan naar de brandveiligheid en de constructie van de daken.

Duurzame bijdrage

Voor dit project worden  Aleo 300 Wp-zonnepanelen gebruikt, zie voor meer informatie de website www.aleo-solar.com. Het betrokken energiebedrijf is ENGIE. Met het project wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van Amsterdam om in 2025 de CO2-uitstoot met 45 procent te verlagen ten opzichte van 2012.