Zeeuws testcentrum getijdenenergie TTC in het slop

Grevelingendam | Foto Joop van Houdt - Rijkswaterstaat

De bouw van het Tidal Technology Center (TTC) in de spuisluis van de Grevelingendam ligt al sinds juli 2020 stil. Het testcentrum voor waterkrachtturbines zit in het slop; door geldgebrek is onderzoek naar energieopwekking met waterkracht nog veraf.

Uitvoerder BT Projects heeft onvoldoende middelen om het bouwproject te voltooien. Het betrof een project dat in publiek-private samenwerking ontwikkeld zou worden, om Zeeland te positioneren als pionier-provincie op het gebied van getijdenenergie. Bovendien moest het project de start zijn van grootschalig gebruik van getijdenenergie in de Brouwersdam.

Geen investeringskapitaal
Volgens Omroep Zeeland, dat de zaak onderzocht, heeft BT Projects het benodigde privékapitaal of kapitaal van investeerders nooit aantoonbaar in bezit gehad, maar hebben de andere participanten (provincie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO en het ministerie van Economische Zaken) wel hun part of the deal geleverd, in de vorm van subsidies.

De omroep beschikt over documenten die deze gang van zaken aantonen. Op de bouwlocatie  bestaat een bouwput, die op papier 3 á 5 miljoen euro moet hebben gekost. De gezamenlijke subsidies belopen echter 8,2 miljoen en vooralsnog is niet na te gaan waar het verschil tussen die bedragen aan is uitgegeven.

Al in 2018 heeft het provinciebestuur volgens Omroep Zeeland accountantsonderzoek laten instellen door Deloitte. De bevinding luidde dat BT Projects geen investeringskapitaal had aangetrokken voor het project. Voor RVO was dat het sein om af te haken en zijn geld terug te eisen; Rijkswaterstaat en de provincie bleven in  het project participeren. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) stelt dat het project bij doorlichting bleek te voldoen aan de subsidievoorwaarden. “Gekeken zal worden of het oordeel van toen het juiste was”, zo meldde hij Omroep Zeeland recentelijk. Uiteindelijk trok Rijkswaterstaat de vergunning per 1 juli 2020 in, waarna de kans om verder te bouwen voor BT Projects verkeken was.

Herstel of sloop
De tijd dringt om alsnog investeringskapitaal te kunnen aantrekken om de bouw van het prestigieuze project alsnog te kunnen voltooien. Wanneer dat voor april 2021 niet lukt moet het bestaande bouwwerk, bestaande uit een betonvloer in de Flakkeese Spuisluis en metalen stroomgoten voor de te testen getijdenturbines, gesloopt worden. Ook me dat scenario, waarin de Spuisluis zijn oorspronkelijke staat en functie terugkrijgt, is 3 á 4 miljoen euro gemoeid.