Zeedijk Eemshaven-Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ én aardbevingsbestendig

De onthulling van de gedichtenbank

Sinds 19 december is de zeedijk van 12 kilometer tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ en aardbevingsbestendig. De zeedijk is de eerste in ons land die is versterkt volgens de nieuwste veiligheidsnormen én met aardbevingsmaatregelen. De dijkverbetering duurde in totaal 5 jaar en is uitgevoerd door combinatie Ommelanderdiek (Boskalis & KWS) en een groot aantal samenwerkingspartners.

Erik Wagener, Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Nederland staat voor een enorme uitdaging, de komende jaren versterken we meer dan 1.100 kilometer dijk. Dit is de eerste 12 km dijk die klaar is.” Het project is op tijd en binnen budget opgeleverd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), de samenwerkingspartners en leerlingen van basisschool Karrepad uit Groningen onthulden samen een gedichtenbank op de dijk.

Aardbevingsbestendig
Door deze dijkverbetering is de dijk bij Delfzijl 2 meter hoger, tot 25 meter breder en sterker door asfalt en betonblokken aan de waterzijde. Hiermee is deze ook bestand tegen aardbevingen tot 5.0 op de schaal van Richter. Er zijn extra kleidepots (ook wel ‘reservedijken’ genoemd) aangelegd om de dijk snel te kunnen repareren, mocht er toch schade zijn door een aardbeving. En om de dijk en het effect van aardbevingen te monitoren, laat het waterschap in 2020 sensoren aanleggen in de dijk.

Logistieke uitdaging
Voor de dijkverbetering is bijna een miljoen kuub zand, 650.000 kuub klei en 70.000 ton asfalt op de dijk aangebracht. De materialen werden grotendeels per schip aangevoerd naar de havens van Delfzijl en Eemshaven en met vrachtwagens naar de dijk gebracht. Van de materialen die werden verwijderd, is het merendeel in depot gezet en weer opnieuw gebruikt bij de opbouw van de verstevigde dijk.
Johan van der Hoek (Boskalis Nederland bv) en Jan de Boer (KWS Infra bv), aannemerscombinatie Ommelanderdiek: “Het was een enorme logistieke uitdaging, door de grote hoeveelheden zand, klei en asfalt op een smalle dijk. De dijk grenst bovendien aan een natuurgebied en ligt deels in de bebouwde kom van Delfzijl. Alle factoren samen maakten het plannen van de werkzaamheden ingewikkeld. Door de goede samenwerking tussen aannemer, waterschap en overige betrokkenen hebben we deze dijkverbetering succesvol volbracht.”

Noodzakelijke aanpassing voor waterveiligheid
Deze robuuste dijkversterking is noodzakelijk om stormen en extreme waterstanden aan te kunnen voor de komende 25 jaar. Waterveiligheid is van het grootste belang voor het waterschap. Daarom meet het waterschap de komende 12 jaar de waterstanden en de golven langs de vernieuwde dijk. Met deze informatie kan in de toekomst beter berekend worden hoe hoog de dijken moeten worden bij volgende dijkversterkingen. De verwachting is dat déze dijk dan voor nog heel wat meer jaren robuust genoeg is.