In april zal directeur Karin Sluis bij Witteveen+Bos worden vervangen door Eveline Buter en Wouter Bijman. Stephan van der Biezen blijft in functie. Vlnr: Stephan van der Biezen, Eveline Buter, Wouter Bijman en Karin Sluis (foto: Witteveen+Bos).

De directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos maakte op 13 februari, tijdens een bijeenkomst voor alle medewerkers, bekend dat zij ir. Eveline Buter voordraagt als nieuwe directeur en ir. Wouter Bijman als nieuwe algemeen directeur. De huidige directie bestaat uit algemeen directeur ir. Karin Sluis, die in april van dit jaar terugtreedt, en directeur ir. Stephan van der Biezen, die zijn huidige rol voortzet.

Het verbreden van de directie van twee naar drie directeuren zorgt volgens het bureau voor extra ruimte voor proactiviteit, waaronder meer deelname aan het maatschappelijke debat op kennisintensieve dossiers zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen. Ook zou het passen bij de sterke groei van het bedrijf de afgelopen jaren, van ruim 900 medewerkers bij het aantreden van Karin Sluis in 2013, naar meer dan 1250 op dit moment.

Karin Sluis blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en zal zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur en water.

De nieuwe directeuren
Eveline Buter (1975) studeerde civiele techniek aan de TU Delft en heeft een brede achtergrond in watermanagement, maatschappelijke kosten-batenanalyses en energie(transitie). Eveline Buter was vijf jaar voor Witteveen+Bos vestigingshoofd in Jakarta en leidde de afgelopen jaren de Product-Markt-Combinatie (PMC) Industrie en Energie. Ze zet zich in voor het maatschappelijk debat over de energietransitie, onder andere als brancheambassadeur bij Koninklijke NLingenieurs, en ziet daar nog veel potentie: “De expertise die we als ingenieurs en adviseurs van Witteveen+Bos in huis hebben – altijd met oog voor het totaalplaatje van de omgeving en alle stakeholders, kunnen we nog vaker en effectiever inzetten. Op die manier waarde toevoegen aan besluitvorming, daar wil ik de komende jaren graag verdere stappen in zetten.”

Ook Wouter Bijman (1976) studeerde civiele techniek aan de TU Delft. Hij heeft een brede achtergrond in waterbouwkunde, infrastructuur en mobiliteit, digitalisering en veiligheid. Hij leidde onder andere de kantoren van Witteveen+Bos in Rotterdam, Kazachstan en Dubai. Sinds 2018 is Wouter Bijman business line manager Infrastructuur en Mobiliteit. Hij zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid in de bouwketen, als lid van de externe kopgroep Governance Code Veiligheid in de Bouw. Daarnaast draagt hij, als lid van de stuurgroep Intelligente Infra bij aan de transitie van de bouwsector tot een economische sterkere en slimmere sector met meer maatschappelijke waarde. Bijman: “Twee onderwerpen waar ik me in het bijzonder op wil gaan richten, zijn duurzaamheid nog beter borgen in onze projecten en zorgen voor optimale talentontwikkeling van onze medewerkers. Witteveen+Bos is een prettig, inhoudelijk gedreven bedrijf waar je jezelf kunt ontplooien en een bijdrage kunt leveren aan een betere maatschappij!”

‘Sterk team’
Stephan van der Biezen (1970) zet zijn rol in de directie voort. Hij kijkt uit naar de verbreding van de directie: “Deze versterking past bij de forse wereldwijde groei de afgelopen jaren, schept meer ruimte voor zowel interne als externe portefeuilles en biedt gelegenheid om ons werk een gezicht te geven in de maatschappij. Daarnaast vormen wij een sterk team.”

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 9 april aanstaande wordt aan de aandeelhouders van Witteveen+Bos gevraagd in te stemmen met de benoeming van Eveline Buter en Wouter Bijman. Bij Witteveen+Bos zijn alle aandelen in het bezit van de medewerkers.